Pályázatok Archívum

Eszközbeszerzés

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

Határidő: 
2016.03.31.

Szabványok bevezetése és működtetése

A gazdaságban, különös tekintettel az élelmiszerláncban tevékenykedő vajdasági egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára olyan támogatás nyújtása, amely lehetővé teszi az adott szabvány vagy előírás területére vonatkozó szaktanácsadás megrendelését, a szükséges minőségügyi és/vagy élelmiszerbiztonsági dokumentáció elkészítését, valamint a bevezetett és működtetett szabványoknak tanúsító testület általi tanúsíttatását, a rendszereket működtető alkalmazottak belső auditori képzését.

Határidő: 
2016.03.31.

Dokumentumok

Szerződés: 

Turisztikai fejlesztések

A pályázati szabályzat előírja a támogatási eszközök intenzitását, nagyságát, rendeltetését, a pályázatra jogosultak körét, a kötelező dokumentációt, a támogatási eszközök odaítélésének általános kritériumait és egyéb fontos kérdéseket.

Határidő: 
2016.03.31.

Magánszállásadók, egyesületek/nem kormányzati szervezetek turisztikai fejlesztéseire

Az átlagos tartózkodási idő meghosszabbítása, a nemzetközi piacon elvárt versenyképességnek megfelelő idegenforgalmi kínálat kialakítása vissza nem térítendő támogatás folyósításával, vajdasági magánszállásadók, egyesületek/nem kormányzati szervezetek számára.

 

A pályázat teljes keretösszege: 50.000.000,00dinár

 

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • az idegenforgalmi tevékenységek erősítése;
 • az idegenforgalmi szereplők üzleti hatékonyságának növelése;
 • a szolgáltatások minőségének javítása;
 • az idegenforgalmi szolgáltatások összehangolása a nemzetközi igényekkel.
Határidő: 
2016.06.03.

Dokumentumok

Szerződés: 

A pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatására - START UP

A Vajdaság AT területén nyilvántartott álláskereső személyek és a 2016. január 1-jével illetve ezt követően bejegyzett vállalkozások vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására, működtetésére való ösztönzése.

 

A pályázat teljes keretösszege: 30.000.000,00 dinár.

 

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • életképes üzleti ötlettel rendelkező személyek komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
 • élet- és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással;
 • a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése.
Határidő: 
2016.06.03.

Dokumentumok

Szerződés: 

Kamattámogatás

A vajdasági egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági fejlődésének segítése és versenyképességük növelése kamattámogatás folyósítása által, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A pályázat teljes keretösszege 180.000.000,00 dinár.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági fejlődés segítése;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése.
Határidő: 
2016.06.03.

Dokumentumok

Szerződés: 

Hozzáadott érték

A pályázat célja támogatási eszközök odaítélése vajdasági magyar mezőgazdasági termelők számára a nagyobb hozzáadott értékű termékek létrehozására irányuló beruházások megvalósítására, a beruházás teljes értéke 80%-ának erejéig. A 20%-os önrész biztosítása kötelező.

 

A pályázat teljes keretösszege 150.000.000,00 dinár.

 

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása,
 • a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése
 • a foglalkoztatottág növelése
Határidő: 
2016.06.03.

Földvásárlás

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása mezőgazdasági föld vásárlásához Vajdaság Autonóm Tartomány területén.

A pályázat benyújtására jogosultak (továbbiakban Pályázók):

 • a Vajdaság AT területén élő magyar és szerb állampolgársággal rendelkező természetes személyek (egyéni bejegyzett gazdálkodók).

A pályázat teljes keretösszege 250.000.000,00 dinár.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a családi gazdaságok megerősítése;

a vajdasági falvak fejlődésének elősegítése.

Határidő: 
2016.06.03.

Kiemelt jelentőségű mezőgazdasági fejlesztések

A kiemelt jelentőségű mezőgazdasági fejlesztések kombinált támogatására, azaz vissza nem térítendő támogatás folyósítására kamattámogatott hitel felvételének és integráció szervezési feladatok vállalásával.

A vissza nem térítendő támogatásteljes keretösszege: 800.000.000,00 RSD

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • a beszállítók számának növelése;
 • a mezőgazdasági termelők helyzetének megerősítése felvásárlói piac biztosítása által;
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése; 
 • a kivitel növelése, és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel;
 • az elsődleges és másodlagos nyersanyagok feldolgozásának serkentése.
Határidő: 
2017.01.31.

Kiemelt jelentőségű, nagyléptékű gazdasági fejlesztések

A kiemelt jelentőségű, nagyléptékű gazdasági fejlesztések kombinált támogatására, azaz vissza nem térítendő támogatás folyósítására kamattámogatott hitelfelvétel vállalásával.

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 1.000.000.000,00 RSD

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • a beszállítók számának növelése;
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése;
 • a kivitel növelése, és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel;
 • az elsődleges és másodlagos nyersanyagok feldolgozásának serkentése.
Határidő: 
2017.01.31.

Eszközbeszerzés

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

A pályázat teljes keretösszege 100.000.000,00 dinár.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése;
 • a kivitel növelése és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel;
 • az elsődleges és másodlagos nyersanyagok feldolgozásának serkentése.
Határidő: 
2017.01.31.

Mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzése

A támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági termelők számára, mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzésére.

A pályázat teljes keretösszege 150.000.000,00 dinár.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése;
 • a mezőgazdasági termelés korszerűsítése;
 • a foglalkoztatottság növelése.
Határidő: 
2017.01.31.

Többéves ültetvények telepítése

A támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági termelők számára többéves ültetvények telepítésére, meglévő ültetvények korszerűsítésére.

A pályázat teljes keretösszege 30.000.000,00 dinár.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése.
Határidő: 
2017.01.31.

Mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kombinált támogatása

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása és kamattámogatott hitel felvételének támogatása vajdasági bejegyzett mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások számára, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása, a foglalkoztatás növelése, valamint a beszállítói kör kiszélesítése céljából.

A vissza nem térittendő támogatás teljes keretösszege 6.000.000.000,00 forint (HUF) dinár (RSD) ellenértéke.

Határidő: 
2017.11.30.

Falusi házak vásárlását célzó vissza nem térítendő támogatás nyújtása

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása falusi házak és a hozzá tartozó telek, valamint gazdasági udvar vásárlásához Vajdaság Autonóm Tartomány területén házaspárok, élettársi életközösségben élők és kiskorú gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő számára.

A pályázat teljes keretösszege 620.000.000,00 forintnak (HUF) megfelelő dinár (RSD). A pályázatonként megítélhető támogatás összege nem haladhatja meg az 3.100.000,00 forint (HUF) dinár (RSD) ellenértékét.

Határidő: 
2017.11.30.

Dokumentumok

Mezőgazdasági földvásárlási hitel kamattámogatása

A pályázat célja kamattámogatás folyósítása mezőgazdasági földvásárlási hitelhez Vajdaság Autonóm Tartomány területén.

A pályázat teljes keretösszege 4.500.000.000,00 forintnak (HUF) megfelelő dinár (RSD) hitel, valamint a hozzá tartozó kamattámogatás összege a kereskedelmi bank hitel-előminősítésével összhangban.

Határidő: 
2017.11.30.

Mezőgazdasági integrátorok beszállítóinak támogatását célzó vissza nem térítendő támogatás - gabona

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők és jogi személyek (mezőgazdasági szövetkezetes) számára, az integrációs szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, a mezőgazdasági termelésben használt eszközök, mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzésére.

A pályázat teljes keretösszege 500.000.000,00 HUF.

1. Integrátor: Gebi kft. (Csantavér)

Felvásárlóhelyek: Csantavér, Pacsér, Topolya, Tavankut, Tóthfalu, Szabadka, Topolya, Dernye, Gunaras, Ada, Péterréve, Felsőhegy, Óecse, Törökbecse, Doroszló, Szenttamás , Ókér, Nemesmiletics, Bezdán, Ludas, Bácsföldvár, Ürményháza, Hetin, Szabadka, Törökfalu, Őrszállás, Feketetó, Temerin, Nagybecskerek, Magyarcsernye Kisorosz, Szerbcsernye, Katalinfalva, Nagytószeg, Alibunár, Bégatárnok, Kumán, Bozitópuszta, Banatsko Karadjordjevo, Magyarszentmihány, Bánátnagyfalu, Istvánfölde, Szárcsa, Torda, Kúla, Pacsér, Bácskossuthfalva, Zombor, Péterréve, Budisava, Békova.
Elérhetőség: Sándor Roland
063/483-989

Futó Marianna
063/483-693

Horváth Hallai Henrietta
063/10-89-237

2. Integrátor: Kontakt kft / Borsos malom – Valkaisor (Adorján)

Felvásárlóhelyek: Adorján, Ürög, Veliki Radnici, Pancsova, Nagybecskerek, Antalfalva, Feketetó, Orom
Elérhetőség: 024/4884091, 024/4884149

3. Integrátor: SebAgrar kft (Zenta)

Felvásárlóhelyek: Zenta (Tornyos, Felsőhegy, Kevi, Buránysor), Csóka, Törökkanizsa, Oromhegyes, Padé, Házasfalva, Óbecse, Ada (Törökfalu, Mohol), Verbász, Zombor (Telecska, Nemesmiletics, Kerény, Csonoplya, Apatin), Szenttamás, Temerin, Kúla, Csantavér, Magyarkanizsa, Topolya, Törökbecse, Bánátnagyfalu, Basahíd, Töröktopolya, Torontálvásárhely, Ürményháza, Nyékinca, Herkóca, Platicsevo, Kispiac, Szabadka, Békovo, Orom, Magyarittabé, Szilágy, Doroszló, Gombos, Bácskertes, Örszállász, Regőce
Elérhetőség: 

Tünde Juhasz
063/175-42-41
tinde.juhas@sebagrar.rs 

Krisztina Aulik
063/115-15-47
kristina.aulik@sebagrar.rs

 

Amennyiben a pályázat tárgyát képező eszköz szállítója az Alapítvány honlapján közzétett, nem javasolt szállítók listáján szerepel, a pályázatra a beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása elem alapján a szakmai értékeléskor 0 pontszám adható.

Határidő: 
2018.06.15.

Mezőgazdasági integrátorok beszállítóinak támogatását célzó vissza nem térítendő támogatás - méz

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők és jogi személyek (mezőgazdasági szövetkezetek) számára, az integrációs szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges méhek, kaptárak és a méz termeléséhez szükséges eszközök beszerzésére.

A pályázat teljes keretösszege 175.000.000,00 HUF.

Integrátor: Tisacoop kft (Magyarkanizsa)

Felvásárlóhely: Magyarkanizsa
Elérhetőség: Domorád József
063/510004
jozef.domorad@tisamed.rs

Központi szám: 024/873099

 

Amennyiben a pályázat tárgyát képező eszköz szállítója az Alapítvány honlapján közzétett, nem javasolt szállítók listáján szerepel, a pályázatra a beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása elem alapján a szakmai értékeléskor 0 pontszám adható.

Határidő: 
2018.06.15.

Mezőgazdasági integrátorok beszállítóinak támogatását célzó vissza nem térítendő támogatás - zöldség

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők és jogi személyek (mezőgazdasági szövetkezetek) számára, az integrációs szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, a mezőgazdasági termelésben használt eszközök, mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzésére.

A pályázat teljes keretösszege 300.000.000,00 HUF.

1. Integrátor: Aretol kft (Újvidék)

Felvásárlóhelyek: Ada, Mohol, Péterréve, Törökbecse, Bácsfeketehegy, Ókér.
Elérhetőség: : Ada: 066/8403324,
Bácsfeketehegy: 064/8481383,
Újvidéken: 065/5388000,
aretol@aretol.com

2. Integrátor: Császárkert kft (Nagybecskerek)

Felvásárlóhelyek: Nagybecskerek
Elérhetőség: Madarász Gyula
064/351-95-15
madarasdjula@carskabasta.com

3. Integrátor: Geneza kft (Magyarkanizsa)

Felvásárlóhely: Magyarkanizsa
Elérhetőség:
Szecsei Fábián
063/545-158
s.fabian@geneza.rs

Iván Ágnes
063/394-589
agnes.ivan@geneza.rs

Központi szám
024/873-057, 024/875-159

4. Integrátor: Telek Paprika kft. (Martonos).

Felvásárlóhely: Martonos
Elérhetőség: Vörös Mónika
063/1168853
veresmonika969@gmail.com

Danyi Viktor
063/1167715
viktor.d@stcable.rs

024/4880-044
024/4880-116

 

Amennyiben a pályázat tárgyát képező eszköz szállítója az Alapítvány honlapján közzétett, nem javasolt szállítók listáján szerepel, a pályázatra a beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása elem alapján a szakmai értékeléskor 0 pontszám adható.

Határidő: 
2018.06.15.

Mezőgazdasági integrátorok beszállítóinak támogatását célzó vissza nem térítendő támogatás - gyümölcs

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők és jogi személyek (mezőgazdasági szövetkezetek) számára, az integrációs szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, a mezőgazdasági termelésben használt eszközök, mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzésére.

A pályázat teljes keretösszege 175.000.000,00 HUF.

Integrátor: Andex kft. (Szabadka)

Felvásárlóhely: Palics
Elérhetőség: Császár Edit
063/685918

 

Amennyiben a pályázat tárgyát képező eszköz szállítója az Alapítvány honlapján közzétett, nem javasolt szállítók listáján szerepel, a pályázatra a beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása elem alapján a szakmai értékeléskor 0 pontszám adható.

Határidő: 
2018.06.15.

Mezőgazdasági integrátorok beszállítóinak támogatását célzó vissza nem térítendő támogatás - sertés

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők és jogi személyek számára, az integrációs szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, az állattenyésztést szolgáló gépek, berendezések, kapcsolódó eszközök beszerzésére, vagy az állattenyésztést segítő új épület felépítésére, kialakítására, illetve régi épület, ól korszerűsítésére, felújítására.

A pályázat teljes keretösszege 100.000.000,00 HUF.

integrátor: Hollo Company Kft.
felvásárlóhelyek: Doroszló, Temerin
elérhetőség: 069/2524300
prmalac@gmail.com

 

Amennyiben a pályázat tárgyát képező eszköz szállítója az Alapítvány honlapján közzétett, nem javasolt szállítók listáján szerepel, a pályázatra a beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása elem alapján a szakmai értékeléskor 0 pontszám adható.

Határidő: 
2018.06.15.

Pályázat a bejegyzett mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozók nagyobb hozzáadott értékű helyi termékek létrehozására irányuló beruházások megvalósítására

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozók nagyobb hozzáadott értékű (helyi) termékek előállítását szolgáló helyiség kialakítására, vagy nagyobb hozzáadott értékű (helyi) termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére.

A pályázat teljes keretösszege 100.000.000,00 HUF

 

Amennyiben a pályázat tárgyát képező eszköz szállítója az Alapítvány honlapján közzétett, nem javasolt szállítók listáján szerepel, a pályázatra a beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása elem alapján a szakmai értékeléskor 0 pontszám adható.

Határidő: 
2018.06.15.

Dokumentumok

Pályázat az egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások ún. „Vajdasági helyi termék” sarok, „Vajdasági helyi termék” polc kialakítására és működtetésének eszközbeszerzésére

A Vajdaság AT területén nyilvántartott egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások „Vajdasági helyi termék” jelen pályázati szabályzat 1. sz. mellékletében bemutatott logójával (a továbbiakban: „Vajdasági helyi termék” logó) rendelkező termékek értékesítési készségének előmozdítása, saját kereskedelmi egységén belüli, „Vajdasági helyi termék” logóval ellátott termékek értékesítésére szolgáló „Vajdasági helyi termék” logóval ellátott termékpolc illetve terméksarok kialakítása által.

A pályázat teljes keretösszege 50.000.000,00 HUF

 

Amennyiben a pályázat tárgyát képező eszköz szállítója az Alapítvány honlapján közzétett, nem javasolt szállítók listáján szerepel, a pályázatra a beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása elem alapján a szakmai értékeléskor 0 pontszám adható.

Határidő: 
2018.06.15.

Dokumentumok

Falusi házak vásárlását célzó vissza nem térítendő támogatás nyújtása

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása falusi házak és a hozzá tartozó telek, valamint gazdasági udvar vásárlásához Vajdaság Autonóm Tartomány területén házaspárok, élettársi életközösségben élők, valamint kiskorú gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülők számára.

 

 

Határidő: 
2018.09.10.

Dokumentumok

Pályázat a pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatására (az első komponenst sikeresen teljesítő pályázók számára elérhető)

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági pályakezdő munkanélküliek, és a 2018. január 1-jével illetve ezt követően bejegyzett vállalkozások vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására, működtetésére való ösztönzése.

A vissza nem térítendő támogatás teljes keretösszege: 100.000.000,00 HUF

 

Amennyiben a pályázat tárgyát képező eszköz szállítója az Alapítvány honlapján közzétett, nem javasolt szállítók listáján szerepel, a pályázatra a beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása elem alapján a szakmai értékeléskor 0 pontszám adható.

Határidő: 
2018.10.31.