Gyik

Összesen 64 kérdés/válasz kombináció található itt.

Turizmus

Amennyiben munkanélküliként pályázik, az illetékes szerv végzését a kategorizációról a pályázat elszámolásához szükséges benyújtani. Amennyiben nem munkanélküliként pályázik, abban az esetben már a pályázat benyújtásakor rendelkezni kell a végzéssel, vagy be kell jegyezni vállalkozását a megfelelő tevékenységre.

A Pályázó – pozitív elbírálás esetén- köteles a bejegyzett tevékenységét kettő teljes üzleti éven át folytatni a T-01/2019-I referenciaszámú pályázat értelmében.

Nem. Csak legalizált szálláshely fejlesztésére, korszerűsítésére lehet pályázni.

A pályázó a foglalkoztatottjainak számának igazolására a Központi Regiszter által kiadott, pályázat benyújtásának napján 7 napnál nem régebbi igazolást szükséges benyújtani, melyből egyértelműen kiderül, hogy a pályázat átadásakor hány állandó munkaviszonyban bejelentett munkása volt a Pályázónak.

Az önkormányzat illetékes szerve által kiadott igazolással, azaz a pályázat benyújtását megelőző egy évben, vendégéjszakák után befizetett adóról szóló bizonylat.

Nem tud pályázni, ugyanis a szábályzat egyértelműen kimondja, hogy már meglévő szálláskapacitások bővítésére, szálláshelyek növelésére stb. lehet pályázni, akik a megvalósított vendégéjszakákat igazolni tudják.

Vállalkozásfejlesztés

Pályázható minden olyan tehergépjármű, melynek terhelhetősége, személyeken kivűl (neto nosivost) legalább 600 kg. Csak új tehergépjárműre lehet pályázni.

Amennyiben minden pályázati feltételnek megfelel az adott jogi személy (magántulajdonban van, gazdasági tevékenységet végez...), abban az esetben pályázhat.

Igen. Tekintettel arra, hogy az akkreditált tanúsító testület nem foglalkozhat szabványok bevezetésével, ilyen esetben lehet 2 előszámlával pályázni.

Pályázható minden olyan tehergépjármű, melynek terhelhetősége legalább 600 kg. Csak új tehergépjárműre lehet pályázni.

Olyan  eszközökre lehet pályázni, amelyek alapeszköznek számítanak a pályázó könyvelése szerint, és amelyek rendelkeznek sorozatszámmal.

Pályázáskor elegendő az APR honlapjáról kinyomtatott dokumentumot mellékleni, amelyből kiolvasható a cégre vonatkozó valamennyi adat (név, székhely, bejegyzés dátuma, adószám, alapítók, stb.). Pozitív elbírálás esetén szükséges eredeti cégkivonatot benyújtania a pályázónak.

Amennyiben egy székhelyre bejegyzett több cég tulajdonosa ugyanaz a természetes személy, vagy ezek tulajdonosai olyan természetes személyek, amelyek ugyanazon lakcímre vannak bejelentve, nem pályázhat mindkét vállalkozás.

Igen, mind a köztársasági, mind a helyi adóhatósság igazolását szükséges benyújtani pályázáskor. 

Általános

Igen, rendőrségi lakcímigazolás (Uverenje o prebivalištu) benyújtása szükséges pályázáskor, amely nem lehet 30 napnál régebbi a pályázat benyújtásának pillanatában.

Az alábbiakban a sorszámkérés szabályzatát ismertetjük.

 1. Sorszámot a területi irodában való ügyintézéshez szükséges igényelni.
 2. Sorszámot csak a PIT-ben regisztrált pályázók tudnak kérni.
 3. Új regisztráció esetén, csak a pályázó lakhelyének meghatározását követően tud sorszámot igényelni. Területi irodánként napi szinten meghatározott számú sorszám kerülhet kiosztásra, az előre definiált dinamika szerint.
 4. Sorszámot mindig csak a következő munkanapra tud igényelni.
 5. Sorszámigénylését követően az online pályázati rendszer egy automatikus értesítést küld a pályázónak e-mail formájában, amely tartalmazza a pályázó sorszámát, az ügyintézés (sorszám) érvényességi dátumát valamint a sorszámkérés szabályzatát. A pályázó a kapott e-mailt tetszés szerint, kinyomtathatja vagy elektronikus formában is bemutathatja sorszámának igazolásaként.
 6. Sorszámkérés után, az online pályázati rendszerben, az "Ügyfészolgálat" mezőben tudja követni, hogy a területi irodában pillanatnyilag melyik „sorszám” ügyintézése folyik.
 7. A területi irodában sorban szólítják a pályázókat. Amennyiben valaki lekési a „sorszámát”, a területi iroda munkatársai ki tudnak osztani számára aznapra érvényes új sorszámot, de ebben az esetben a pályázó a “sor” végére kerül.
 8. Amennyiben sorszámot igényel, de nem jelenik meg az adott napon, a rendszer automatikusan tiltja a következő napi sorszám kérését. Ez a tiltás csak egy napra vonatkozik, azután újra igénylehet sorszámot.
 9. A sorbanállások elkerülése és a gördülékenyebb ügyintézés érdekében, kérjük igényeljen sorszámot!

Az alábbiakban a sorszámkérés szabályzatát ismertetjük.

 1. Sorszámot a területi irodában való ügyintézéshez szükséges igényelni.
 2. Sorszámot csak a PIT-ben regisztrált pályázók tudnak kérni.
 3. Új regisztráció esetén, csak a pályázó lakhelyének meghatározását követően tud sorszámot igényelni. Területi irodánként napi szinten meghatározott számú sorszám kerülhet kiosztásra, az előre definiált dinamika szerint.
 4. Sorszámot mindig csak a következő munkanapra tud igényelni.
 5. Sorszámigénylését követően az online pályázati rendszer egy automatikus értesítést küld a pályázónak e-mail formájában, amely tartalmazza a pályázó sorszámát, az ügyintézés (sorszám) érvényességi dátumát valamint a sorszámkérés szabályzatát. A pályázó a kapott e-mailt tetszés szerint, kinyomtathatja vagy elektronikus formában is bemutathatja sorszámának igazolásaként.
 6. Sorszámkérés után, az online pályázati rendszerben, az "Ügyfészolgálat" mezőben tudja követni, hogy a területi irodában pillanatnyilag melyik „sorszám” ügyintézése folyik.
 7. A területi irodában sorban szólítják a pályázókat. Amennyiben valaki lekési a „sorszámát”, a területi iroda munkatársai ki tudnak osztani számára aznapra érvényes új sorszámot, de ebben az esetben a pályázó a “sor” végére kerül.
 8. Amennyiben sorszámot igényel, de nem jelenik meg az adott napon, a rendszer automatikusan tiltja a következő napi sorszám kérését. Ez a tiltás csak egy napra vonatkozik, azután újra igénylehet sorszámot.
 9. A sorbanállások elkerülése és a gördülékenyebb ügyintézés érdekében, kérjük igényeljen sorszámot!

Tudta Ön, hogy az Alapítvány elfogadja az adóhivatali bizonylat helyett az Adóügyosztályon átadott és lehitelesített kérvény másolatát is?

Az Alapítvány elfogadja az igazolások kiadásában tapasztalt torlódás miatt, a Központi Regiszter által kiadott 30 napnál nem régebbi igazolást is, a pályázó foglalkoztatottjainak számának igazolására.

Nem, mivel egy pályázati körben egy személy (természetes vagy jogi) csak egy pályázaton vehet részt.

Amennyiben a pályázó be van jegyezve az ÁFA rendszerbe, abban az esetben a pénzügyi tervet az előszámla nettó (ÁFA nélküli) értékével kell elkészíteni. Ilyen esetben a pályázó visszaigényelheti az ÁFÁ-t.

Ha a pályázó nincs bejegyezve az ÁFA rendszerbe, abban az esetben az ÁFÁ-val növelt értékekkel szükséges elkészíteni a pénzügyi tervet, s nem igényelhető vissza az ÁFA, még akkor sem, ha a pályázat átadása után bekerül az ÁFA rendszerbe.

 

A beruházás tárgyát képező ingatlannak tehermentesnek kell lennie. Amennyiben egy korábbi projekt alapján az Alapítvány javára már be van jegyezve jelzálog az adott ingatlanon, az Alapítvány vizsgálni fogja az egyes projekteket és annak lehetőségét, hogy az új projekt biztosítéka is lehet – e a terhelt ingatlan.

Olyan építési beruházások esetén, amelyek vonatkozásában nem szükséges a lokációs feltételekre vonatkozó dokumentumot beszerezni az illetékes önkormányzati szervtől (rekonstrukció, adaptáció..), pályázáshoz szükséges az ötlettervet (idejni projekat) benyújtani, amely magába foglal valamennyi munkálatot, amely a pályázat tárgyát képezi.
Minden esetben be kell nyújtani az előméretezés és előszámítás (predmer i predračun) nevű dokumentumot.

 

Nem. Ezeket a dokumentumokat csak akkor kell benyújtani, ha relevánsak az adott pályázat szempontjából, azaz a pályázóra vonatkoznak az adott feltételek, s azt igazolni tudja.

A szerb állampolgárságot igazoló bizonylat kiadásának éve nem lehet korábbi 2011-nél.

A pályázó a gazdaság hordozója kell, hogy legyen. Aki csak tag a gazdaságban, az nem jogosult a pályázásra.

Igen, rendőrségi lakcímigazolás (Uverenje o prebivalištu) benyújtása szükséges pályázáskor, amely nem lehet 7 napnál régebbi a pályázat benyújtásának pillanatában.

 

Amennyiben a pályázatok kiírása után, azaz 2019. május 23-a után változtatta meg a pályázó lakcímét, azért, hogy a vele egy háztartásban levő személlyel ne legyen azonos a bejelentett lekcíme, a házastársaknak el kell dönteniük, hogy ki pályázzon. Ellenkező esetben az Alapítvány a szabályzat értelmében elutasíthatja a pályázó(ka)t.

 

Nem, csak szerbiai szállító által kiadott előszámlával lehet pályázni. 

Kivételt képeznek azok a pályázatok, amelyek tárgya nemzetközi szabványok bevezetése. Ezek esetében a pályázó pályázhat magyarországi szolgáltató által kiállított előszámlával. Ilyen esetben az előszámlán szükséges átszámítani az előszámla összegét dináros (RSD) összegre, az előszámla kiadásának napján érvényes SZNB által közzétett középárfolyama szerint.

 

Eszközcserére vonatkozó kérelmet a pályázó a kifizetési kérelem benyújtásáig adhatja át a Prosperitati Alapítványnak. A kérelem mellé csatolni kell előszámlát, amely tartalmazza az új eszköz műszaki paramétereit, s amely minden feltételnek megfelel, amelyeket a vonatkozó páylázati szabályzat előlát az előszámla kapcsán.

Cserélni a pályázott eszközzel azonos rendeltetésű, vele megegyező vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközre lehet. 

A fenntartási időszakban (eszköz esetén 5, ingatlan esetén 10 év) a pályázó köteles rendeltetésszerűen használni a pályázatból megvalósult beruházást. Éves fenntartási beszámolót köteles átadni minden év december 15-ig. Köteles az Alapítványt értesíteni minden fontos változásról. Tulajdonosi szerkezet változásához, egyéb módosításokhoz előzetes jóváhagyást kell kérni.

A Támogatásból megvalósult beruházás tárgyát képező eszközöket a pályázóknak a fenntartási időszakban a rendeltetésüknek megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használniuk, üzemeltetniük kell. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt az eszköz nem adható el, nem adható bérbe, és amennyiben az eszköz megsemmisül, megrongálódik, működésképtelenné vagy használhatatlanná válik, úgy az eszköz a szállító által biztosított jótállás alapján vagy egyébként a pályázó saját forrásából az Alapítvány részére történő bejelentését és a bejelentés Alapítvány általi jóváhagyását követően lecserélendő, illetve pótolandó.

A pályázók a pályázatok kiírását követően tulajdonosi szerkezetüket nem módosíthatják. Ennek megfelelően az Alapítvány pályázatain nyertes cégek, egyéni vállalkozások, illetve gazdaságok esetében tulajdoni szerkezet változására (értve ez alatt cégek esetében a tagsági összetétel bármely megváltozását, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó személyének megváltozását, illetve gazdaság esetében a gazdaságot hordozó személyének megváltozását) csak az Alapítvány felé benyújtott kérelem Alapítvány általi pozitív elbírálását követően van mód. A kérelem átadására szerződéskötést követően van mód.

Igen, de a következők szerint: amennyiben a megalapítani tervezett cég (DOO) két vagy több tagú lenne, és csak az egyik tag pályázik, akkor a pályázónak a megalapítani tervezett cégben (DOO-ban) legalább 51%-os részesedéssel rendelkeznie kell. Amennyiben viszont a jövőbeni cég (DOO) valamennyi tagja ad be támogatható pályázatot az Alapítvány részére, akkor a részesedés mértékének nincs jelentősége, viszont támogatás megítélésére csak az egyik pályázó esetében fog sor kerülni (azaz a támogatás nem szorzódhathat a cég tagjainak számával).

Igen, amennyiben mindenben eleget tesz a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek, valamint a foglalkoztatottak legalább 60%-a magyar munkavállaló, illetve amennyiben szórvány önkormányzat területén működik a vállalkozás, s a projekt is szórvány önkormányzat területén valósul meg (Törökkanizsa, Nagykikinda, Nagybecskerek, Magyarcsernye, Begaszentgyörgy, Titel, Szécsány, Ópáva, Antalfalva, Alibunár, Zichyfalva, Versec, Fehértemplom, Kevevára, Pancsova, Szenttamás, Törökbecse, Temerin, Belcsény, Bácspetrőc, Zsablya, Sid, Ürög, Ruma, Ópazova, Ingyia, Karlóca, Pecsince, Szávaszentdemeter, Újvidék, Kúla és Verbász, Csóka, Zombor, Apatin, Hódság, Bács, Palánka) a magyar munkavállalók aránya eléri az önkormányzat területén élő magyarság összlakossághoz viszonyított lélekarányát, s a pályázó vállalja, hogy a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában a magyarországi vállalkozás tulajdonának részaránya nem csökken 51% alá.

Mezőgazdaság

Az értékelési szempont alapján, azon pályázatok esetén ítélhető meg az 5 pont, amelyeknél a pályázó legalább egy teljesített kurzussal rendelkezik a Prosperitati Alapítvány Online Gazdaképzési rendszerében, 2019. július 31-vel bezárólag.

A „további alátámasztó dokumentumok” nem kötelező mellékletei a pályázatnak. Amennyiben a pályázó olyan integrációs szerződéssel rendelkezik a pályázott tevékenységi körben, amely alapján még nem részesült támogatásban, több pontot kap a pályázaton, viszont nem előfeltétele a pályázásnak ebben a körben az integrációs szerződés.

Nem, a pályázat értelmében a bika nem számít szaporítóanyagnak. A meglévő jószágállományt a táblázat a.- g. pontban megjelölt tenyészállatok tekintetében lehet igazolni. Szaporítóanyagnak a sperma és az embrió számít, amelyet be lehet szerezni a pályázaton. Amennyiben rendelkezik a pályázó legalább 15 szarvasmarhával, és ezt igazolni tudja, úgy pályázhat eszközbeszerzésre.

Nyári ültetésű ültetvényre lehet pályázni, amennyiben a pályázó még 2019-ben elülteti a pályázat tárgyát képező ültetvényt. Ebben az esetben utófinanszírozás formájában tudja kifizetni az Alapítvány a támogatást, támogatási szerződés megkötése után.

A pályázatban felsorolt tenyészállatok közül csak egyfajta tenyészállat beszerzésére lehet pályázni. Amennyiben a pályázat tárgya szaporítóanyag beszerzése, a pályázó nem vásárolhat tenyészállatot is a pályázaton belül.

A meglévő állatállomány életkorának nem kell megfelelni a szabályzatban feltüntetetteknek.

Nem, csak törzskönyves tenyészállatokra lehet pályázni.

Igen, pályázhat. A pályázásnak nem előfeltétele, hogy a pályázó rendelkezzen tenyészállattal, viszont ilyen esetben kötelező beszereznie a pályázati szabályzat 5. szakaszának táblázatában meghatározott minimális egyedszámú tenyészállatot, és azt leigazolni.

A pályázati szabályzat 5. szakaszában található táblázatban felsorolt, állatfajtánként meghatározott egyedszámmal a pályázónak rendelkeznie kell a pályázat megvalósításához. Amennyiben a gazdaságában már rendelkezik a táblázatban meghatározott egyedszámmal, úgy a pályázaton nem kötelező tenyészállat beszerzése, hanem pályázhat csak eszközbeszerzésre vagy építési beruházásra.

A meglévő állatok számának igazolására a helyi állatorvosi szolgálat által kiadott igazolást kell benyújtani, törzsönyvezett állomány esetén az Alap Szelekciós Szolgàlat által kiadott igazolást is szükséges mellékelni. Továbbá, szükséges benyújtani a törzskönyves egyedek törzskönyvét (pedigre) / anyakönyvi lapot (matični list), nem törzskönyves szarvasmarha esetén szarvasmarha nyilvántartási lap (karton za goveda) mindkét oldalának állatorvos által hitelesített fénymásolatát.

Igen. Ezekben az esetekben az ingatlanlap helyett a Kataszteri Hivatal által kiadott igazolással tud pályázni a pályázó, amely taralmazza azt a tényt, hogy az adott területen komaszációs eljárás van folyamatban, valamint a föld és az új tulajdonos adatait.

Nem. Szükséges az adásvételi szerződés megkötése alkalmával kihangsúlyozni, hogy a vásárolt földterület a pályázó külön vagyonát képezi. Amennyiben már bejegyzésre került a földhivatalnál közös vagyonként, a házastárs átruházhatja a pályázóra a tulajdonrészét úgy, hogy pályázáskor már a pályázó kizárólagos tulajdonát képezze, annak külön vagyonaként.

Ilyen esetben az adásvételi szerződés fénymásolatára rá kell írni az euró dinár értékét az utalás napján SZNB által közzétett középárfolyam szerint.

Amennyiben az adásvételi szerződést a pályázó a pályázat kiírása, tehát 2019. május 23-a  után kötötte, abban az esetben az adásvételi árat kötelezően a pályázó saját bankszámlájáról az eladó(k) számlájára kell utalnia.

Csak olyan földterületre lehet pályázni, amely esetben, a föld összes tulajdonosa eladja a tulajdonrészét, és a pályázó tulajdonjoga 1/1 lesz. A kérdésben megfogalmazott esetben csak akkor lehet pályázni, ha az adásvétel után, de a pályázás előtt a pályázó leválasztja a vásárolt parcellarészt. 

Kivételt képeznek azok a földterületek, amelyek vagyon-visszaszármaztatásól származnak, ahol pályázáshoz nem kell a pályázó 1/1 részarányú tulajdonjoggal rendelkeznie a pályázott földterületen. Ezekben az esetekben a pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy amint a feltételek adottak lesznek, leválasztja az általa vásárolt területet, úgy hogy az a pályázó kizárólagos tulajdonát képezze

Igen, lehet. Fontos, hogy a pályázatot akkor nyújtsa be pályázó, amikor valamennyi adásvételi szerződést megkötött.

Nincs meghatározva, hogy mely értékbecslők végezzenek értékbecslést. Fontos, hogy hivatalos mezőgazdasági értékbecslő végezze a felbecslést, valamint tartalmaznia kell a föld pedológiai összetételére vonatkozó adatokat. Amennyiben az adásvételi árat banki hitelből finanszírozza a pályázó, az értékbecslést olyan értékbecslő kell, hogy végezze, amelyet a hitelt nyújtó bank is elfogad.

Házvásárlás

Amennyiben a főépület nincs legalizálva, abban az esetben nem pályázható a ház, azaz pályázás benyújtásáig legalább a legalizációra vonatkozó jogerős végzésnek rendelkezésre kell állnia. Amennyiben a melléképületek nincsenek legalizálva, pályázáshoz elegendő igazolni, hogy a legalizációs eljárást megindították.

Igen, a pályázat kiírását követően elszámolható az önrész átutalása. Fontos, hogy az utalás a pályázó számlájáról történjen az eladó számlájára.

A pályázó az önrészét finanszírozhatja hitelből, viszont az első rendű jelzálogot az Alapítvány jegyzi be a pályázat tárgyát képező ingatlanon.

Igen, az I-01/2019-I referenciaszámú pályázati kiíráson belül lehet Muzslya Helyi Közösség területén elhelyezkedő családi ház vásárlására pályázni.