Gyik

Összesen 27 kérdés/válasz kombináció található itt.

Mezőgazdaság

Nem, ezek is külön kategóriát képeznek, tehát amennyiben a pályázónak az egyik fajból van 10 alatti egyedszáma, pályázhat abban a kategóriában, attól függetlenül, hogy a másik kategóriában is rendelkezik tenyészállattal (pl. 9 vágómarhával és 9 tejelő tehénnel).

Igen, s az előszámlának meg kell felelnie minden feltételnek, amelyet a pályázati szabályzat előír.

Igen, a pályázó gazdaságának Kincstári bejegyzésében a pályázott tevékenység nagyságát kell figyelembe venni, az egyéb katégóriák nagysága nem kizáró ok, azonban a szakmai értékeléskor figyelembe veszik.

Nincs meghatározva a pályázott eszközök száma, viszont minden eszköz értéke legalább 60.000 dinár kell hogy legyen, és egy előszámlán kell szerepelniük.

A pályázati szabályzat nem tartalmaz ilyen feltételt.

Nem, ez a feltétel csak a beszerezni kívánt jószágokra vonatkozik.

Nem, ez az igazolás előnyt jelent a Pályázónak, különösképp ha a pályázott tevékenységre vonatkozik, de nem kötelezően benyújtandó dokumentum.

Nem tartozik bele, csak a vonatkozó pályázati szabályzat 5. szakaszában felsorolt tevékenységek tartoznak bele, amelyek külön nincsenek nevesítve a többi kategóriában (pl. Fűszerpaprika, répa).

Igen, szabadföldi zöldségtermesztés, mint pl. a krumpli, káposzta, répa, fűszerpaprika fejlesztésére, korszerűsítésére lehet pályázni.

A jelzálogot az Alapítvány javára 5 éves időszakra kell bejegyeztetni a pályázattal érintett földterületre.

Igen, mivel csak ilyen formában érhető el, elegendő, viszont a hitelesített változatot szükséges letölteni és benyújtani.

Ültetvények, tenyészállatok és méhészet esetén a megvásárolni kívánt tételek (facsemeték, betonoszlopok, méhkaptárak, stb.) értéke nem kell, hogy elérje a 60.000 dinárt, valamint márka és típusmegjelöléssel sem kell rendelkezniük, ez kivételt képez az előszámlára vonatkozó ezen feltétele alól.

Igen, lehet pályázni barackültetvény beszerzésére.

Nem, a többi kategóriában is (állattenyésztés, zárt rendszerű növénytermesztés, méhészet, szántóföldi zöldségtermesztés) lehet pályázni traktor beszerzésre, ha összhangban van a pályázási célokkal. A pályázott traktor teljesítménye minden esetben legfeljebb 75 kW lehet.

Vállalkozásfejlesztés

A helyi és a köztársasági adóhivatal igazolását szükséges benyújtani a köztartozás mentesség igazolására.

Nem, a pályázati szabályzat 5. szakasza értelmében nem lehet pályázni semmilyen gépjárműre.

Ide tartoznak a következő tevékenységek: audiovizuális tartalmak gyártása, könyvkiadás és nyomtatott média anyagok gyártása, szoftvertervezés, videójátékok, digitalizált kreatív tartalmak gyártása, iparművészet, belsőépítészet, grafika, forma- és divattervezés, ékszerkészítés, játékok tervezése.

Igen, szükséges bejegyezni a gyártási tevékenységet, s a termék előállításában használatos eszközre kell pályázni.

Igen, a Központi Regiszter által kiadott igazolást kell benyújtani, melyből egyértelműen kiderül, hogy a pályázáskor hány meghatározatlan idejű munkaviszonyban bejelentett munkása van a pályázó cégnek.

Általános

Igen, amennyiben a fenntartási időszak alatt egy vagy több támogatási szerződés vonatkozásában szerződésszegést követett el, amely(ek) következtében az Alapítvány legalább 4(négy) ügyvédi felszólítást küldött, a pályázó 2 évre kizárásra kerül a pályázásból.

Az alábbiakban a sorszámkérés szabályzatát ismertetjük.

  1. Sorszámot a területi irodában való ügyintézéshez szükséges igényelni.
  2. Sorszámot csak a PIT-ben regisztrált pályázók tudnak kérni.
  3. Új regisztráció esetén, csak a pályázó lakhelyének meghatározását követően tud sorszámot igényelni. Területi irodánként napi szinten meghatározott számú sorszám kerülhet kiosztásra, az előre definiált dinamika szerint.
  4. Sorszámot mindig csak a következő munkanapra tud igényelni.
  5. Sorszámigénylését követően az online pályázati rendszer egy automatikus értesítést küld a pályázónak e-mail formájában, amely tartalmazza a pályázó sorszámát, az ügyintézés (sorszám) érvényességi dátumát valamint a sorszámkérés szabályzatát. A pályázó a kapott e-mailt tetszés szerint, kinyomtathatja vagy elektronikus formában is bemutathatja sorszámának igazolásaként.
  6. Sorszámkérés után, az online pályázati rendszerben, az "Ügyfészolgálat" mezőben tudja követni, hogy a területi irodában pillanatnyilag melyik „sorszám” ügyintézése folyik.
  7. A területi irodában sorban szólítják a pályázókat. Amennyiben valaki lekési a „sorszámát”, a területi iroda munkatársai ki tudnak osztani számára aznapra érvényes új sorszámot, de ebben az esetben a pályázó a “sor” végére kerül.
  8. Amennyiben sorszámot igényel, de nem jelenik meg az adott napon, a rendszer automatikusan tiltja a következő napi sorszám kérését. Ez a tiltás csak egy napra vonatkozik, azután újra igénylehet sorszámot.
  9. A sorbanállások elkerülése és a gördülékenyebb ügyintézés érdekében, kérjük igényeljen sorszámot!

Eszközcserére vonatkozó kérelmet a pályázó a kifizetési kérelem benyújtásáig adhatja át a Prosperitati Alapítványnak. A kérelem mellé csatolni kell előszámlát, amely tartalmazza az új eszköz műszaki paramétereit, s amely minden feltételnek megfelel, amelyeket a vonatkozó páylázati szabályzat előlát az előszámla kapcsán.

Cserélni a pályázott eszközzel azonos rendeltetésű, vele megegyező vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközre lehet. 

A fenntartási időszakban (eszköz esetén 5, ingatlan esetén 10 év) a pályázó köteles rendeltetésszerűen használni a pályázatból megvalósult beruházást. Éves fenntartási beszámolót köteles átadni minden év december 15-ig. Köteles az Alapítványt értesíteni minden fontos változásról. Tulajdonosi szerkezet változásához, egyéb módosításokhoz előzetes jóváhagyást kell kérni.

A Támogatásból megvalósult beruházás tárgyát képező eszközöket a pályázóknak a fenntartási időszakban a rendeltetésüknek megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használniuk, üzemeltetniük kell. A fenntartási kötelezettség időtartama alatt az eszköz nem adható el, nem adható bérbe, és amennyiben az eszköz megsemmisül, megrongálódik, működésképtelenné vagy használhatatlanná válik, úgy az eszköz a szállító által biztosított jótállás alapján vagy egyébként a pályázó saját forrásából az Alapítvány részére történő bejelentését és a bejelentés Alapítvány általi jóváhagyását követően lecserélendő, illetve pótolandó.

A pályázók a pályázatok kiírását követően tulajdonosi szerkezetüket nem módosíthatják. Ennek megfelelően az Alapítvány pályázatain nyertes cégek, egyéni vállalkozások, illetve gazdaságok esetében tulajdoni szerkezet változására (értve ez alatt cégek esetében a tagsági összetétel bármely megváltozását, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó személyének megváltozását, illetve gazdaság esetében a gazdaságot hordozó személyének megváltozását) csak az Alapítvány felé benyújtott kérelem Alapítvány általi pozitív elbírálását követően van mód. A kérelem átadására szerződéskötést követően van mód.