A gazdaságok, illetve a cégek tulajdonosi szerkezetüket módosíthatják-e, ha igen ezt az Alapítványnak jóvá-kell-e hagynia?

Válasz: 

A pályázók a pályázatok kiírását követően tulajdonosi szerkezetüket nem módosíthatják. Ennek megfelelően az Alapítvány pályázatain nyertes cégek, egyéni vállalkozások, illetve gazdaságok esetében tulajdoni szerkezet változására (értve ez alatt cégek esetében a tagsági összetétel bármely megváltozását, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó személyének megváltozását, illetve gazdaság esetében a gazdaságot hordozó személyének megváltozását) csak az Alapítvány felé benyújtott kérelem Alapítvány általi pozitív elbírálását követően van mód. A kérelem átadására szerződéskötést követően van mód.

Kategória: