Rólunk

A Prosperitati Alapítvány vajdasági magyar regionális és közösségfejlesztési alapítványként  egy önkéntes, nem kormányzati és non-profit alapítvány, mely meghatározatlan időre alakult közhasznú célok jótékony elvégzésére. 

A Prosperitati Alapítvány egyik fő célja a Vajdasági magyar közösségek gazdasági- és térségfejlesztési stratégiájának az életre hívása: 

 

"A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája a szerbiai, a vajdasági, valamint a helyi területfejlesztési tervek irányvonalaira épül, figyelembe véve az Európai Unió, a Kárpát-medence és Délkelet-Európa idevonatkozó területi és ágazati stratégiáit is.

 

Alapötletül a Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégia (Wekerle-terv) szolgált, amely céljai elérése érdekében a szomszéd országokkal való partneri viszony kiépítésére, annak a kölcsönös előnyök alapján történő elmélyítésére, valamint a közösen támogatható és megvalósítható gazdaságfejlesztési programok definiálására törekszik. Tekintettel arra, hogy a megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósítása során jelentős magyarországi fejlesztési forrásokra lehet majd számítani, a terv a határon átívelő regionális fejlesztési célok megvalósításához is hozzájárulhat. A vajdasági magyarság helyzete úgy a tartomány, mint Szerbia gazdaságfejlesztésében igen sajátos, egyrészt azért, mert gazdasági gyarapodása nem választható el a tartomány, illetve Szerbia többségi nemzetének a gyarapodásától, másrészt azért, mert fontos összekötő szerepet játszhat a két ország kölcsönös előnyét szolgáló gazdasági kapcsolatok fejlesztésében.

 

A vajdasági magyarság szülőföldjén való megmaradásához munkahelyteremtő, versenyképes vállalkozások növelésére van szükség, ezért a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája a vajdasági magyar vállalkozások fejlesztésére és növekedésének elősegítésére irányul. A stratégia elsősorban olyan kis- és középvállalkozások megteremtését szorgalmazza, illetve a már meglevők olyan irányú fejlesztését, ami képessé teszi őket a nemzetköziesedésre, a külpiacokon való megjelenésre és helytállásra. Az infrastruktúrafejlesztés keretében kiemelt szerepet kap a szállítmányozás és logisztika, a térség aktuális üzleti informálása és a kapcsolatépítő szolgáltatások fejlesztése, a határ menti településeken esetében pedig a periférikus helyzetet felszámoló infrastruktúra kiépítése.

 

A terv kiemelt célja a tudásalapú gazdasági ágazatokat (eletro- és elektronikai, jármű- és gépipari) képviselő cégek és azok erős hálózatának megteremtése, ily módon is elősegítve a külföldi működő tőkének a térségbe való beáramlását, ezen felül pedig a környezetszennyezést csökkentő, a szén-dioxid-kibocsátást visszafogó energiatermelés és energiatakarékos fogyasztás elősegítését. Szintén kiemelt fontosságú a térség hatalmas megújuló és alternatív energiapotenciáljainak (napsütéses órák, vízenergia, biomassza) a hasznosítása is. Erőforrásainkra támaszkodó, kiváló fejlesztési/kapcsolódási szempont továbbá a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatok további piacvesztését megállító egészséges élelmiszertermelés és a hozzá kapcsolódó ágazatok import-ellentételező szerepének növelése, valamint a turizmus és egészségipar térség-specifikus fejlesztése."

(A vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiája: Bevezető)