O nama

Fondacija Prosperitati predstvalja mađarsku regionalnu fondaciju za zajednički razvoj u Vojvodini. Fondacija je dobrovoljna, nevladina i neprofitna, osnovana na neodređeno vreme radi ostvarivanja dobrotvornih ciljeva. 

Jedan od glavnih ciljeva Fondacije Prosperitati je oživljavanje strategije ekonomskog i regionalnog razvoja mađarskih zajednica u Vojvodini: 

 

" Strategija regionalnog i ekonomskog razvoja mađarskih zajednica u Vojvodini zasniva se na smernicama planova za razvoj Srbije i Vojvodine, uzimajući u obzir i relevantne teritorijalne strategije Evropske Unije, Panosnke nizije i Jugoistočne Evrope.

 

Osnovna ideja bila je strategija rasta Panonske nizije (Wekerle plan), koja nastoji da izgradi partnerstva sa susednim državama radi postizanja svojih ciljeva, produbljuje saradnju radi obostrane koristi i definiše uzajamno podržane i izvedive programe ekonomskog razvoja. S obzirom da će se tokom implementacije formulisanih razvojnih ideja očekivati značajni razvojni resursi iz Mađarske, plan takođe može doprineti sprovođenju prekograničnih ciljeva regionalnog razvoja. Situacija Mađara u Vojvodini vrlo je posebna u ekonomskom razvoju i pokrajine i Srbije, s jedne strane, jer je njen ekonomski rast neodvojiv od rasta pokrajine i većinskog naroda Srbije, a sa druge, jer može imati važnu ulogu u razvoju ekonomskih odnosa.

 

Da bi vojvođanski Mađari ostali u svojoj domovini, potrebno je povećati konkurentna preduzeća koja stvaraju nova radna mesta, pa je strategija regionalnog i ekonomskog razvoja mađarskih zajednica u Vojvodini usmerena na razvoj i podsticanje rasta mađarskih preduzeća u Vojvodini. Strategija prvenstveno poziva na stvaranje malih i srednjih preduzeća i razvoj postojećih na način koji će im omogućiti da se internacionaliziraju, pojave i istaknu na inostranim tržištima. U okviru razvoja infrastrukture, prioritet će se dati saobraćaju i logistici, trenutnim poslovnim informacijama regiona i razvoju usluga izgradnje konekcija, a u slučaju pograničnih naselja, izgradnji infrastrukture za uklanjanje periferne situacije.

 

Glavni cilj plana je stvaranje kompanija koje će predstavljati svoje privredne sektore zasnovane na znanju (električna i elektronika, automobilska industrija i mašina) i njihovu snažnu mrežu, olakšavajući priliv stranog obrtnog kapitala u region, kao i smanjenje zagađenja i smanjenje emisije ugljenika, promovisanje proizvodnje niske emisije ugljenika i potrošnje energije. Iskorištavanje ogromnih potencijala obnovljive i alternativne energije u regionu (solarni satovi, hidroenergija, biomasa) je takođe od ključnog značaja. Odličan aspekt razvoja / povezanosti zasnovan na našim resursima, kao i povećavanje uloge zdrave hrane i uloge povezanih sektora koji nadoknađuju uvoz u zaustavljanju daljeg tržišnog gubitka poljoprivrednog i prehrambenog sektora, kao i razvoj turizma i zdravstvene industrije za region."

Strategija regionalnog i ekonomskog razvoja mađarskih zajednica u Vojvodini: Uvod