Pályázat a bejegyzett mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozók nagyobb hozzáadott értékű helyi termékek létrehozására irányuló beruházások megvalósítására

Határidő: 
2018.06.15.

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozók nagyobb hozzáadott értékű (helyi) termékek előállítását szolgáló helyiség kialakítására, vagy nagyobb hozzáadott értékű (helyi) termékek előállításához szükséges eszközök beszerzésére.

A pályázat teljes keretösszege 100.000.000,00 HUF

 

Amennyiben a pályázat tárgyát képező eszköz szállítója az Alapítvány honlapján közzétett, nem javasolt szállítók listáján szerepel, a pályázatra a beszerezni kívánt eszközök leírása, technológiai bemutatása elem alapján a szakmai értékeléskor 0 pontszám adható.