Pályázatok Archívum

Eszközbeszerzés

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

Kategória: 
Helyi termékek előállítását és forgalmazását serkentő pályázatok
Határidő: 
2016.03.31.

Szabványok bevezetése és működtetése

A gazdaságban, különös tekintettel az élelmiszerláncban tevékenykedő vajdasági egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára olyan támogatás nyújtása, amely lehetővé teszi az adott szabvány vagy előírás területére vonatkozó szaktanácsadás megrendelését, a szükséges minőségügyi és/vagy élelmiszerbiztonsági dokumentáció elkészítését, valamint a bevezetett és működtetett szabványoknak tanúsító testület általi tanúsíttatását, a rendszereket működtető alkalmazottak belső auditori képzését.

Kategória: 
Helyi termékek előállítását és forgalmazását serkentő pályázatok
Határidő: 
2016.03.31.

Dokumentumok

Szerződés: 

Turisztikai fejlesztések

A pályázati szabályzat előírja a támogatási eszközök intenzitását, nagyságát, rendeltetését, a pályázatra jogosultak körét, a kötelező dokumentációt, a támogatási eszközök odaítélésének általános kritériumait és egyéb fontos kérdéseket.

Kategória: 
Helyi termékek előállítását és forgalmazását serkentő pályázatok
Határidő: 
2016.03.31.

Magánszállásadók, egyesületek/nem kormányzati szervezetek turisztikai fejlesztéseire

Az átlagos tartózkodási idő meghosszabbítása, a nemzetközi piacon elvárt versenyképességnek megfelelő idegenforgalmi kínálat kialakítása vissza nem térítendő támogatás folyósításával, vajdasági magánszállásadók, egyesületek/nem kormányzati szervezetek számára.

 

A pályázat teljes keretösszege: 50.000.000,00dinár

 

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • az idegenforgalmi tevékenységek erősítése;
 • az idegenforgalmi szereplők üzleti hatékonyságának növelése;
 • a szolgáltatások minőségének javítása;
 • az idegenforgalmi szolgáltatások összehangolása a nemzetközi igényekkel.
Határidő: 
2016.06.03.

Dokumentumok

Szerződés: 

A pályakezdők vállalkozóvá válásának támogatására - START UP

A Vajdaság AT területén nyilvántartott álláskereső személyek és a 2016. január 1-jével illetve ezt követően bejegyzett vállalkozások vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására, működtetésére való ösztönzése.

 

A pályázat teljes keretösszege: 30.000.000,00 dinár.

 

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • életképes üzleti ötlettel rendelkező személyek komplex szolgáltatással történő támogatása üzleti tervük megvalósítása érdekében (tanácsadás, készségfejlesztés, képzés, mentorálás);
 • élet- és piacképes, hosszútávon is fenntartható vállalkozások létrehozásának elősegítése pénzügyi támogatással;
 • a fenntartható növekedést szolgáló önfoglalkoztatás erősítése, a munkahelyteremtés elősegítése.
Kategória: 
Helyi termékek előállítását és forgalmazását serkentő pályázatok
Határidő: 
2016.06.03.

Dokumentumok

Szerződés: 

Kamattámogatás

A vajdasági egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági fejlődésének segítése és versenyképességük növelése kamattámogatás folyósítása által, vissza nem térítendő támogatás formájában.

A pályázat teljes keretösszege 180.000.000,00 dinár.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági fejlődés segítése;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése.
Kategória: 
Helyi termékek előállítását és forgalmazását serkentő pályázatok
Határidő: 
2016.06.03.

Dokumentumok

Szerződés: 

Hozzáadott érték

A pályázat célja támogatási eszközök odaítélése vajdasági magyar mezőgazdasági termelők számára a nagyobb hozzáadott értékű termékek létrehozására irányuló beruházások megvalósítására, a beruházás teljes értéke 80%-ának erejéig. A 20%-os önrész biztosítása kötelező.

 

A pályázat teljes keretösszege 150.000.000,00 dinár.

 

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása,
 • a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése
 • a foglalkoztatottág növelése
Kategória: 
Kezdő és induló vállalkozások fejlesztése
Határidő: 
2016.06.03.

Földvásárlás

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása mezőgazdasági föld vásárlásához Vajdaság Autonóm Tartomány területén.

A pályázat benyújtására jogosultak (továbbiakban Pályázók):

 • a Vajdaság AT területén élő magyar és szerb állampolgársággal rendelkező természetes személyek (egyéni bejegyzett gazdálkodók).

A pályázat teljes keretösszege 250.000.000,00 dinár.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a családi gazdaságok megerősítése;

a vajdasági falvak fejlődésének elősegítése.

Kategória: 
Kezdő és induló vállalkozások fejlesztése
Határidő: 
2016.06.03.

Kiemelt jelentőségű mezőgazdasági fejlesztések

A kiemelt jelentőségű mezőgazdasági fejlesztések kombinált támogatására, azaz vissza nem térítendő támogatás folyósítására kamattámogatott hitel felvételének és integráció szervezési feladatok vállalásával.

A vissza nem térítendő támogatásteljes keretösszege: 800.000.000,00 RSD

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • a beszállítók számának növelése;
 • a mezőgazdasági termelők helyzetének megerősítése felvásárlói piac biztosítása által;
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése; 
 • a kivitel növelése, és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel;
 • az elsődleges és másodlagos nyersanyagok feldolgozásának serkentése.
Kategória: 
Mezőgazdasági integrátorok beszállítóinak szóló pályázatok
Határidő: 
2017.01.31.

Kiemelt jelentőségű, nagyléptékű gazdasági fejlesztések

A kiemelt jelentőségű, nagyléptékű gazdasági fejlesztések kombinált támogatására, azaz vissza nem térítendő támogatás folyósítására kamattámogatott hitelfelvétel vállalásával.

A vissza nem térítendő támogatás keretösszege: 1.000.000.000,00 RSD

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • a beszállítók számának növelése;
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése;
 • a kivitel növelése, és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel;
 • az elsődleges és másodlagos nyersanyagok feldolgozásának serkentése.
Kategória: 
Mezőgazdasági integrátorok beszállítóinak szóló pályázatok
Határidő: 
2017.01.31.

Eszközbeszerzés

Vissza nem térítendő támogatás folyósítása vajdasági egyéni vállalkozók, mikro- és kisvállalkozások számára technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása céljából.

A pályázat teljes keretösszege 100.000.000,00 dinár.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a gazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése;
 • a gazdasági szereplők üzleti hatékonyságának növelése;
 • a kivitel növelése és a behozatali cikkek felcserélése hazai termékekkel;
 • az elsődleges és másodlagos nyersanyagok feldolgozásának serkentése.
Kategória: 
Helyi termékek előállítását és forgalmazását serkentő pályázatok
Határidő: 
2017.01.31.

Mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzése

A támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági termelők számára, mezőgazdasági gépek és kapcsolható eszközök beszerzésére.

A pályázat teljes keretösszege 150.000.000,00 dinár.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése;
 • a mezőgazdasági termelés korszerűsítése;
 • a foglalkoztatottság növelése.
Kategória: 
Kezdő és induló vállalkozások fejlesztése
Határidő: 
2017.01.31.

Többéves ültetvények telepítése

A támogatási eszközök odaítélése mezőgazdasági termelők számára többéves ültetvények telepítésére, meglévő ültetvények korszerűsítésére.

A pályázat teljes keretösszege 30.000.000,00 dinár.

A pályázat részcéljai:

 • a szülőföldön maradás és boldogulás támogatása;
 • a családi mezőgazdasági tevékenységek erősítése;
 • a foglalkoztatottság növelése.
Kategória: 
Kezdő és induló vállalkozások fejlesztése
Határidő: 
2017.01.31.

Mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kombinált támogatása

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása és kamattámogatott hitel felvételének támogatása vajdasági bejegyzett mezőgazdasági termelők, egyéni vállalkozók és vállalkozások számára, technológiai felszereltségi szintjük és termelési kapacitásaik növelése, illetve a meglévő kapacitások jobb kihasználása, a foglalkoztatás növelése, valamint a beszállítói kör kiszélesítése céljából.

A vissza nem térittendő támogatás teljes keretösszege 6.000.000.000,00 forint (HUF) dinár (RSD) ellenértéke.

Kategória: 
Kezdő és induló vállalkozások fejlesztése
Helyi termékek előállítását és forgalmazását serkentő pályázatok
Mezőgazdasági integrátorok beszállítóinak szóló pályázatok
Határidő: 
2017.11.30.

Falusi házak vásárlását célzó vissza nem térítendő támogatás nyújtása

A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás folyósítása falusi házak és a hozzá tartozó telek, valamint gazdasági udvar vásárlásához Vajdaság Autonóm Tartomány területén házaspárok, élettársi életközösségben élők és kiskorú gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő számára.

A pályázat teljes keretösszege 620.000.000,00 forintnak (HUF) megfelelő dinár (RSD). A pályázatonként megítélhető támogatás összege nem haladhatja meg az 3.100.000,00 forint (HUF) dinár (RSD) ellenértékét.

Határidő: 
2017.11.30.

Dokumentumok

Mezőgazdasági földvásárlási hitel kamattámogatása

A pályázat célja kamattámogatás folyósítása mezőgazdasági földvásárlási hitelhez Vajdaság Autonóm Tartomány területén.

A pályázat teljes keretösszege 4.500.000.000,00 forintnak (HUF) megfelelő dinár (RSD) hitel, valamint a hozzá tartozó kamattámogatás összege a kereskedelmi bank hitel-előminősítésével összhangban.

Kategória: 
Kezdő és induló vállalkozások fejlesztése
Határidő: 
2017.11.30.