Gyik

Összesen 14 kérdés/válasz kombináció található itt.
Hagyja üresen, hogy mindent listázzon.

Általános

Igen, amennyiben mindenben eleget tesz a pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek, valamint a foglalkoztatottak legalább 60%-a magyar munkavállaló, illetve amennyiben szórvány önkormányzat területén működik a vállalkozás, s a projekt is szórvány önkormányzat területén valósul meg (Törökkanizsa, Nagykikinda, Nagybecskerek, Magyarcsernye, Begaszentgyörgy, Titel, Szécsány, Ópáva, Antalfalva, Alibunár, Zichyfalva, Versec, Fehértemplom, Kevevára, Pancsova, Szenttamás, Törökbecse, Temerin, Belcsény, Bácspetrőc, Zsablya, Sid, Ürög, Ruma, Ópazova, Ingyia, Karlóca, Pecsince, Szávaszentdemeter, Újvidék, Kúla és Verbász, Csóka, Zombor, Apatin, Hódság, Bács, Palánka) a magyar munkavállalók aránya eléri az önkormányzat területén élő magyarság összlakossághoz viszonyított lélekarányát, s a pályázó vállalja, hogy a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában a magyarországi vállalkozás tulajdonának részaránya nem csökken 51% alá.

Hitelkonstrukció

Amennyiben minden vállalat megfelel a pályázati kiírás feltételeinek pályázhat, ha közkereseti társaság (ortačko društvo) formában bejegyzésre kerül egy cégként a Cégnyilvántartási Ügynökségnél. Ilyen formában pályázhat a közkereseti társaság, ha nincs egy lezárt pénzügyi éve, amennyiben az alapító vállalatok mindegyike megfelel minden feltételnek, tekintettel, hogy a közkereseti társaság az alapítók teljes vagyonával felel.

A pályázat átadásakor legalább a lokációs feltételeknek (lokacijski uslovi), illetve az ötlet megoldásnak (idejno rešenje) rendelkezésre kell állnia. A pályázat pozitív elbírálása esetén a pályázó a megvalósítás során köteles minden törvénnyel előlátott tervdokumentumot elkészíteni, illetve engedélyt beszerezni. A vissza nem térítendő támogatás kiutalása csak akkor történhet meg, ha az építési engedély rendelkezésre áll.

Indokolt esetben lehet külföldről behozott eszközre pályázni.

Az üzleti tervvel összhangban a beruházás több komponensből is állhat, nem szükséges a projekt minden tételének egy előszámlán szerepelnie.

Az ingatlan felbecslő által meghatározott értéke, amely része a pályázat tárgyát képező beruházásnak, elszámolható önrésznek, amennyiben azt elfogadja a bank és az alapítvány, a szabályaikkal összhangban.

A pénzügyi tervet a nettó értékek alapján kell elkészíteni függetlenül attól, hogy a pályázó benne van-e az ÁFA-rendszerben.

Nem, kizárólag új gépek/eszközök beszerzésére lehet pályázni.

A H-03/2017-II referenciaszámú pályázat értelmében a pályázó köteles alkalmazottainak számát megnövelni legalább egy fővel, de az igényelt vissza nem térítendő támogatás mértékének arányban kell lennie a pályázaton vállalt új munkahelyek számával, társadalmi hatásokkal.

Házvásárlás

Csak lakható házra lehet pályázni, tehát rendelkeznie kell fürdőszobával.

Nem, az élettársi életközösség fennállását lakcímigazolással szükséges igazolni.

Az értékbecslést az Alapítvány által megbízott értékbecslők végzik, az Alapítvány terhére.

Mezőgazdaság

Igen, a pályázó és az eladó rokoni kapcsolatban állhatnak egymással az M-08/2017-II referenciaszámú pályázat értelmében.

Nincs meghatározva a megvásárlandó földterület nagysága, értéke.