Putem konkursa unapredili efikasnost

tornai_zoltan.jpg

Podrška preduzetnicima u fokusu Fondacije “Prosperitati”

Metaloprerađivačka radnja Tornai iz Sente, uspela je zahval­jujući konkur­sima Fondacije “Prosperitati”, da znatno unapredi svoje poslovan­je a samim tim i proširi svo­ju paletu uslu­ga u metalo­prerađivačkoj industriji.

Kako ističe Zoltan Tornai, kroz dva kru­ga pomoći pre­duzetnicima, Metaloprerađivačka radnja “Tornai” nabavila je neophodne mašine, čime su ubrzali proces rada ali i samu efikasnost.

U prvom krugu nabavili smo jedan CNC-strug, koji je uvelikoj meri ubrzao strugarske poslove, u drugom krugu smo uspešno konkurisali za brusilicu, a u trećem krugu za ultrazvučni perač. Mi se bavimo ob­radom metala, najviše popravkama, jedinstvenim ko­madima, manjim serijama. Ovi aparati u velikoj meri ubrzavaju proces rada, a i radovi su nam kvalitetniji.

Poučen iskustvom sa prethodnih konkursa, Zoltan kaže da bi rado ponovo konkurisao kako bi firma nastavila da se razvija.

Naravno, ako bude neki konkurs koji pomaže u os­tvarivanju naših planova, onda imamo nameru da konkurišemo.

Szerző: 
Subotičke Novine, Bojan Nikolić