Subotica

Adresa: Ptujska 1.

Telefon: 024/551-433

E-mail: szabadka@prosperitati.rs

Prijem stranaka:​ ponedeljak-petak 9–15

Pripadajuće lokalne samouprave: Subotica