Subotica

Adresa: Ptujska 1.
Telefon: 024/551-433

E-mail: szabadka@prosperitati.rs

Prijem stranaka: ponedeljak-petak od 9 od 15 sati

Lokalne samouprave: Subotica