Kanjiža

Adresa: Glavna ulica 5/1/1

Telefon: 024/223-544

E-mail: magyarkanizsa@prosperitati.rs

Prijem stranaka: ponedeljak-petak 9–15

Pripadajuće lokalne samouprave: Kanjiža, Novi Kneževac