Nem javasolt szállítók

A Prosperitati Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) Igazgatóbizottsága 2018. február 14-én meghozott Szabályzatának 2. szakaszával érintett szállítók a következők:

1. Topagrar 021 Kft., Újvidék (törzsszáma: 20822937), mivel a szállító az Alapítvány pályázati támogatásának kedvezményezettjével kötött szállítói szerződésben meghatározott szállítói határidőt, illetve az Alapítvány által írásban jóváhagyott pót határidőt túllépte 4 (négy) alkalommal.

2. Best&Co. – International Group Kft., Verbász (törzsszáma: 08226458), mivel a szállító az Alapítvány pályázati támogatásának kedvezményezettje számára kiadott előszámlában, az adott műszaki paraméterekkel rendelkező tételre meghatározott szállítói árat 57 (ötvenhét) alkalommal a Szerb Nemzeti Bank középárfolyama szerinti árfolyam változását meghaladó mértékben megnövelte a szállítói szerződés szerinti teljesítésig.

3. ČABA MILANOVIĆ PR X-MIX, Királyhalom, (törzsszáma: 56199403), mivel a szállító az Alapítvány pályázati támogatásának kedvezményezettje számára kiadott előszámlában, az adott műszaki / gazdasági / szakmai paraméterekkel rendelkező tételre, az átlagos piaci árakhoz képest legalább 15%-al magasabb árat határozott meg 25 (huszonöt) pályázat esetében.

Szabadkán, 2019. május 17-én

Prosperitati Alapítvány