Snejder-Sára Ildikó

1977-ben született Újvidéken. Az általános iskolát szülőfalujában, Tiszakálmánfalván végezte, majd az újvidéki Svetozar Marković

Gimzáziumban érettségizett. A szabadkai Közgazdasági Kar marketing szakirányán szerzett diplomát.

2005 és 2015 között a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi- Nemzeti Közösségi Titkárságon dolgozott, először mint pénzügyi szakmunkatárs, majd a pénzügyi osztály vezetőjeként. 2013-ban kinevezték pénzügyi segédtitkárrá.

2015-ben, az akkor alapított Európa Kollégium Egyetemista Központ első igazgatója lett, és ezt a posztot tölti be a mai napig. Az intézmény működésének kezdeti fázisában, igazgatóként legfontosabb feladata az intézmény beüzemelése és működési stratégiájának a felépítése volt. Az azóta már szépen működő kollégium a vajdasági magyar közösség meghatározó jelentőségű intézményévé nőtte ki magát.