Nagy Miklós

1955-ben született Törökfaluban, földműves családban. Két testvérével együtt idillikus tanyasi környezetben nevelkedtek, megtapasztalva a földművesek munkájának minden szépségét és örömét, valamint az azzal járó mindennapos küzdelmet és nehézségeket is. Az általános iskolát szülőfalujában illetve Adán végezte. 1973-ban érettségizett az adai Petar Drapšin Szakközépiskolában, TV-szerelő elektrotechnikus műszerész szakon, majd 1975-ben fizika-kémia szakos tanári diplomát szerzett a szabadkai Tanárképző Főiskolán. Egy évet tanárként dolgozott korábbi középiskolájában, majd rendes hallgatóként beiratkozott az Újvidéki Egyetem Természettudományi-matematikai Kar fizikatudományi szakára. 1979-ben okleves fizikus diplomát szerzett. Visszatért a Petar Drapšin Szakközépiskolába, ahol fizikát és villamossági tárgyakat oktatott. 1982–1989 között a tartományi belügyi titkárság szakmunkatársa volt, majd feleségével TERRA Kft. néven kül- és belkereskedelmi tevékenység folytatására magáncéget nyitott. Az elmúlt huszonhárom évben több gazdasági érdekeltsége volt külföldön, amelyek megszűntek vagy más tulajdonába kerültek. Jelenleg egyedüliként dolgozik a cégben. 

A civil szférával 2000 után épült ki az együttműködése, amikor Zenta mellett vettek egy félholdas földterületet, amelyen gyümölcsöst hoztak létre, majd a Zentai Gazdakör keretein belül megalakították a gyümölcstermelőket egyesítő szakágat, amelyet azóta is vezet, csakúgy mint  a Szent Miklós Pálinka Lovagrendet is, amely Szerbiában az egyetlen ilyen szerveződés. 2008-ban került a Gazdakör elnökségébe, melynek megbízása alapján került 2010-ben az akkor még Észak Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének vezetőségébe, melynek alelnöke lett.  A korábbi elnök betegsége miatt 2012-ben átvette a szövetség irányítását, a székhelyét áthelyezték Zentára és  ujjászervezték a falugazdász hálózatot is. Az elmúlt négyéves elnökségi munkája alatt a szövetség tagszervezeteinek száma megduplázódott, jelenleg 58 vajdasági magyar gazdaszervezet tartozik hozzájuk, amelyek taglétszáma meghaladja az 5000 gazdálkodót. Mindezidáig konzekvensen és határozottan képviselte a vajdasági földművesek, családi gazdaságok érdekeit a hazai hatalmi és szakmai szervezetek előtt, valamint az anyaországi és kárpát-medencei gazdafórumokon is.