Mezőgazdasági termelők és kisvállalkozók kaphatnak vissza nem térítendő támogatást

prosperitati-logo-jpg_660x330_2_3_3.jpg

Tíz nappal ezelőtt két pályázati felhívást tett közzé a Prosperitati Alapítvány, az egyikkel a mezőgazdasági fejlesztéseket, a másikkal az egyéni, valamint mikro- és kisvállalkozásokat segítenék vissza nem térítendő támogatás révén. Mindkét kiírás esetében holnaptól lehet pályázni. A pályázatok beadási határideje 2024. február 5-e, 14 óra.

A gazdasági társaságok számára meghirdetett pályázat célja, hogy a vissza nem térítendő támogatás révén a vajdasági egyéni vállalkozók, továbbá a mikro- és kisvállalkozások növeljék technológiai felszereltségi szintjüket és termelési kapacitásukat, illetve hatékonyabban kihasználják meglévő kapacitásaikat. A pályázat teljes keretösszege 2 milliárd forint dinár ellenértéke. Azzal kapcsolatban, hogy ki pályázhat, a szabályzat a következőképpen fogalmaz: „Vajdaság AT területén nyilvántartott székhellyel rendelkező egyéni vállalkozó vagy vállalkozás, amely egyéni vállalkozó, vagy jogi személy vállalkozásnak az alapítója/alapítói, illetve alkalmazottai jelentős része olyan természetes személy(ek), aki(k) rendelkezik/rendelkeznek a Szerbia Köztársaság és Magyarország állampolgárságával, valamint a Vajdaság AT területén bejegyzett lakóhellyel.”

A beruházásnak Vajdaság AT területén kell megvalósulnia. Egy pályázó pályázati körönként csak egy pályázatot nyújthat be, valamint ugyanazon bejegyzett székhelyen szereplő pályázók közül pályázati körönként csak egy nyújthat be pályázatot. A pályázatonként megítélhető támogatás összege nem haladhatja meg az 1,5 millió dinárt. A szabályzat értelmében a pályázónak önrészt is biztosítania kell, ennek a pályázat tárgyát képező beruházás értéke legalább 25 százalékának kell lennie, vagyis a vissza nem térítendő támogatás a beruházás összértékének legfeljebb 75 százalékát teheti ki. Amennyiben a pályázó (egyéni vállalkozók, a vállalkozás többségi tulajdonosai) 3 vagy ennél több kiskorú gyermeket vagy eltartott (tanulmányait igazoltan nappali képzésben folytató) nagykorú gyermeket nevel saját háztartásában, az önrésznek legalább 10 százalékosnak kell lennie.

Az érdekeltek a tevékenységi körükkel összhangban álló, a termelési és gyártó folyamatot serkentő alapeszközök vásárlásának résztámogatására pályázhatnak. A megpályázott eszköz értékének kötelezően meg kell haladnia a 60 ezer dinárt. Pályázni új eszközök beszerzésére lehet, kivételt képeznek a fa, fém-, műanyag-, kő-, márvány-, üveg- és textilfeldolgozó, 5 évnél nem régebben gyártott gépek. A használt eszközök esetében feltétel, hogy azokat a hivatalos forgalmazótól vásárolták meg, legalább egyéves garanciavállalással.

A mezőgazdasági fejlesztések támogatására kiírt pályázat esetében a teljes keretösszeg ugyancsak 2 milliárd forint dinár ellenértéke. Azok az egyéni, bejegyzett mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akiknek Vajdaság területén van bejelentett lakóhelyük, valamint rendelkeznek Szerbia és Magyarország állampolgárságával. A beruházásnak Vajdaság területén kell megvalósulnia. A szabályzatban azt is meghatározzák, hogy a termesztett növényi kultúrától függően mi a maximális földterület, míg az jószágtenyésztők esetében a maximális egyedszámot határozták meg fajtánként. A pályázatonként megítélhető támogatás összege nem haladhatja meg az 1,5 millió dinárt. E pályázat esetében is legalább 25 százalékos önrészt kell vállalni, azzal, hogy ha a pályázó három vagy ennél több kiskorú vagy eltartott (tanulmányait igazoltan nappali képzésben folytató) gyermeket nevel háztartásában, az önrésznek legalább 10 százalékosnak kell lennie. A Prosperitati Alapítvány honlapján megtalálható szabályzatban részletesen taglalják, hogy mely felszerelés beszerzésének céljával lehet igénybe venni a támogatást.

A még korábban kiírt házvásárlási támogatásra november 15-e óta lehet pályázni, a beadási határidő 2024. január 15-e 14 óra. Ennél a keretösszeg 500 millió forint dinár ellenértéke. A korábbi, falusi házak vásárlását támogató pályázatokkal ellentétben egy-egy pályázó ezúttal már nem 10 ezer euróban maximalizált támogatásra pályázhat, hanem 15 ezer eurósra. A korábbiakhoz hasonlóan nem kötelező önrészt vállalni, azaz amennyiben a kiszemelt ház értéke nem haladja meg a 15 ezer eurót, a pályázó teljes egészében a támogatásból vásárolhatja meg az ingatlant. Ha a ház értéke meghaladja a 15 ezer eurót, a különbséget önrészből kell fedezni, azzal, hogy a megvásárolandó ház értéke nem haladhatja meg az 5 millió dinárt.

 

Szerző: 
Magyar Szó, P.E.