Mától lehet pályázni a házvásárlási támogatásra

paa.jpg

A Prosperitati Alapítvány pályázata január 15-én zárul

Mától nyújthatják be pályázataikat azok a polgárok, akik a Magyarország kormányának támogatásával, illetve a Prosperitati Alapítvány nyújtotta vissza nem térítendő támogatás révén falusi házat szeretnének vásárolni Vajdaságban. Pályázni 2024. január 15-éig lehet, 14 óráig. A kiírás értelmében a pályázat célja támogatni a szülőföldön maradást és boldogulást, hozzájárulni a vajdasági falvak demográfiai mutatóinak és a falvakban jegyzett átlagéletkor csökkenéséhez, továbbá elősegíteni a vajdasági falvak fejlődését, valamint visszatelepülésre ösztönözni a vajdasági magyarokat. A pályázat keretösszege 500 millió forint dinár ellenértéke.

A pályázatot október végén tették közzé (https://www.prosperitati.rs/falusi-hazak-vasarlasa-2), az ebből az alkalomból megtartott sajtótájékoztatón Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy a korábbiakkal ellenben egy-egy pályázó ezúttal már nem legfeljebb 10 ezer eurós támogatásra pályázhat, hanem 15 ezer eurósra. A korábbiakhoz hasonlóan nem kötelező önrészt vállalni, azaz amennyiben a kiszemelt ház értéke nem haladja meg a 15 ezer eurót, a pályázó teljes egészében a támogatásból vásárolhatja meg az ingatlant. Az elmondottak értelmében amennyiben a ház értéke meghaladja a 15 ezer eurót, a különbséget önrészből kell fedezni, azzal, hogy a megvásárolandó ház értéke nem haladhatja meg az 5 millió dinárt.

A pályázatot a kért dokumentációval együtt, előzetes online regisztrációt és az űrlap kitöltését követően személyesen a Prosperitati Alapítvány illetékes területi irodájában lehet benyújtani. A pályázat benyújtására a következő személyek jogosultak: a pályázat átadása előtt kötött házasságban élő mindkét házastárs (mindkét fél pályázónak minősül, de egy pályázat benyújtásával kell pályázniuk); két éve élettársi életközösségben élő, valamint a pályázati kiírás megjelentetését megelőző időszakban már ugyanazon bejelentett lakcímmel rendelkező mindkét élettárs (mindkét fél pályázónak minősül, ám egy pályázattal kell pályázniuk); kiskorú gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő. Feltétel, hogy a pályázó, illetve házastársként, vagy élettársakként történő pályázás esetén a pályázó felek legalább egyike, 1973. január 1-je után született.

A pályázók kötelesek vállalni, hogy a pályázat tárgyát képező ingatlant a támogatási szerződés megkötésétől számított legkésőbb 9 hónapon belül birtokba veszik, abba beköltöznek, állandó lakóhelyüket az ingatlan címére jelentik be, valamint a támogatási szerződés megkötésétől számított legalább 10 évig életvitelszerűen ott élnek. Előnyt jelent, ha például a pályázó nem rendelkezik résztulajdonnal lakható lakóépület tekintetében, vagy földtulajdonnal rendelkezik a megvásárolandó ház kataszteri községében, munkaviszonyban van, vagy bejegyzett mezőgazdasági termelő, vállalkozó, illetve gazdasági társaság többségi tagja, de az is, ha gazdasági, vagy mezőgazdasági tevékenység elindítását, bővítését tervezi a megvásárolandó ingatlanon, a rendelkezésre álló földterület felhasználásával a pályázat tárgyát képező ingatlan kataszteri községében vagy annak 20 kilométeres körzetén belül.

A pályázati szabályzat pontosan meghatározza azon kataszteri községek területeit, illetve részterületeit, amelyekben nem lehet házat vásárolni, ezek gyakorlatilag az urbánus közegek, mint Újvidék, Szabadka, Nagybecskerek, Nagykikinda, vagy Pancsova központja, és az üdülőövezetek.

Október végi sajtótájékoztatóján Juhász Bálint emlékeztetett, hogy a korábbi években mintegy 1100 család, valamint gyermekét egyedül nevelő szülő talált saját otthonra a házvásárlási támogatásnak köszönhetően. Az eddigi pályázati kiírások 2-3 kisebb, vagy 1 nagyobb vajdasági falu, városocska megmentéséhez járultak hozzá, emelte ki.

Szerző: 
Magyar Szó, P. E.