Juhász Bálint: A szülőföldön házat vásárló családok a kisközösségekbe is életet lehelnek

nevtelen.jpg

Hétfőn járt le a Prosperitati Alapítvány tavaly október végén meghirdetett házvásárlási pályázatának benyújtási határideje. Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb pályázata iránt nem csökkent az érdeklődés, mint azt Juhász Bálint ügyvezetőtől megtudtuk, ezúttal majdnem 300 pályázatot nyújtottak be Vajdaság egész területéről. A nagy érdeklődéssel összefüggésben rámutatott, igyekeznek forráskiegészítésről megállapodni a támogatóval. Lapunknak nyilatkozva a Prosperitati Alapítvány vezetője emellett beszélt a február 5-éig nyitva álló pályázatokról, a mentorprogram tervezett folytatásáról, valamint a jövőbeni tervekről.

Hány pályázatot nyújtottak be házvásárlás támogatására és Vajdaság mely helyi önkormányzatainak a területéről a legtöbbet?

– A házvásárlási pályázat volt az első, amelyet a hároméves kihagyást követően kiírtunk. Ez a pályázati kiírás gyakorlatilag programunk folytatását jelentette, összhangban azzal, amit korábban, még Pásztor István életében mondtunk. A Prosperitati Alapítvány egyik legnépszerűbb, és egyben leggyakrabban meghirdetett pályázati kiírásáról van szó. Az említett hozzájárult egy nagyobb, vagy több kisebb település megmentéséhez, hiszen akik házat vásároltak, azok itt, szülőföldjükön kívánnak élni, itt nevelik gyermekeiket, itt járatják őket iskolába, itt íratják gyermekeiket a művelődési- és sportegyesületekbe. A szülőföldön házat vásárló családok a kisközösségekbe is életet lehelnek. Eddig 1100 sikeres házvásárlási pályázatunk volt, most pedig megközelítőleg 300 pályázatot nyújtottak be.

– A pályázók száma azt igazolja, hogy a vajdasági magyar közösség továbbra is a szülőföldön való boldogulás lehetőségeit keresi és felismeri a kapaszkodót, amelyet a Prosperitati Alapítvány, illetve a gazdaságfejlesztési program a Vajdasági Magyar Szövetséggel és Magyarország kormányával karöltve nyújt. A tömeges érdeklődés a lehető legjobb visszaigazolás. A 300 pályázat zöme a tömbmagyarság helyi önkormányzatainak a területéről érkezett, Szabadkáról, Magyarkanizsáról, Zentáról, Óbecséről, Topolyáról és Kishegyesről. Azt is fontos kiemelni, hogy például Bégaszentgyörgy, vagy Szenttamás és Hódság községek területéről szintén vannak pályázóink. Ez azt szemlélteti, hogy a program Vajdaság egész területének a vonatkozásában hasznos. Megkezdődött a pályázatok értékelése, egyrészről az építészeti szakértők mérik fel az ingatlanokat a helyszíni ellenőrzés során. Az értékbecslést követően végezzük el a pályázatok szakmai értékelését a pontrendszer alapján.

A meghirdetett keretösszegből nem lehet fedezni mind a 300 pályázat támogatását. Számítani lehet-e forráskiegészítésre?

– A meghirdetett pályázati keretösszeg 500 millió forint, ez 100 ház megvásárlására ad lehetőséget. Mindazonáltal a korábbi évek tapasztalata, illetve a korábbi egyeztetések alapján szeretnénk megoldást találni a támogatóval arra, hogy minél több jogilag, formailag és építészetileg megfelelő háznak a megvásárlására keretet biztosítsunk. A döntéshozatalig sor kerül majd az ennek a célnak a megvalósítását segíteni hivatott megbeszélésre.

Február 5-ig két pályázat is nyitva áll a Prosperitati Alapítványnál, a kisvállalkozók és a kistermelők számára. Milyennek bizonyult az érdeklődés a pályázás első hónapjában?

– Ezeket a pályázati kiírásokat azt követően hirdettük meg, hogy dr. Pásztor Bálint megerősítette a VMSZ és a Magyarország kormánya közötti szövetséget. Akkor jeleztük, hogy fontos lenne lehetőséget biztosítani a kisvállalkozóknak és a kisgazdaságoknak a fejlődésre, hiszen számukra nagyon régen jelent meg pályázat. A két pályázat keretösszege összesen 4 milliárd forint. Az érdeklődés hatalmas, már mostanáig 1300-1400 pályázatot beküldtek. Azt látjuk, hogy a mezőgazdasági termelők az elmúlt években felkészültek az új pályázati kiírásokra és vannak elképzeléseik gazdaságaik fejlesztésével kapcsolatban. Az ezeknek a pályázatoknak az esetében is jellemző tömegesség ugyancsak a program indokoltságát igazolja vissza. A vajdasági magyar közösségnek nagyon sok olyan gazdálkodója és vállalkozója van, aki szülőföldjén szeretne boldogulni, illetve fejlődni. A szükséges elképzelésekkel ugyanúgy rendelkeznek, mint a kellő készségekkel, és önrészt is tudnak biztosítani. Arra törekszünk, hogy azokhoz a kistermelőkhöz és kisvállalkozókhoz jusson el a támogatás, akiknek azt elsősorban szántuk: a munkaintenzív mezőgazdasági termeléssel és a nagyobb hozzáadott értéket előállító tevékenységgel foglalkozó termelőkhöz, valamint a kis-, termelő-gyártó tevékenységgel foglalkozó vállalkozásokhoz. Ezeknek a pályázatoknak az esetében ugyancsak feltett szándékunk minél több pályázatot támogatni.

A Prosperitati Alapítvány révén megvalósított gazdaságfejlesztési programnak a pénzbeli támogatás mellett szinte kezdettől fontos elemei voltak a gazdasági-üzleti életben kamatoztatható tudás átadását segíteni hivatott programok, például a mentorprogram. Mik a tervek az idén ebben a vonatkozásban?

– Az idén szeretnénk megszervezni a mentorprogram negyedik évadát, ám az eddigiekhez képest valamelyest átgondolva, újragondolva. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával már megkezdődtek a tárgyalások. Arra számítunk és arra készülünk, hogy tavasszal megkezdődik az új évad. A tavaly első alkalommal megszervezett nagy sikerű üzleti konferenciánkat, a Connect + Grow üzleti konferenciát az idén is szeretnénk megszervezni, kiemelkedő előadók részvételével, valamint életszerű, aktuális témákkal, hiszen ezek révén a résztvevők kamatoztatható tudást szerezhetnek. A Connect + Grow már most releváns szakmai konferencia és még inkább annak kell lennie a térségben. Arról is érdemes szót ejteni, hogy online képzéseink ugyancsak elérhetőek, például a 2018-ban útjára indított gazdaképzés. Ez utóbbit eddig már több ezren elvégezték. Most az aktuális pályázati kiírásnak köszönhetően pályázóink újra felfedezték. Nemcsak a pályázatok elbírálásának során megszerezhető pluszpontok, hanem a megszerezhető tudás érdekében is érdemes végignézni-végighallgatni az online előadásokat, majd levizsgázni. Egyébként akkreditált képzésekről van szó. Most arra keressük a megoldást, hogy a vizsgával megszerezhető diploma államilag elismert legyen. A továbbiakban is szeretnénk erősíteni úgy a vállalkozói, mint a gazdálkodói közösséget. A borászközösség megerősítésének vonatkozásában ugyancsak sikerült előrehaladnunk tavaly, megalakult a Vajdasági Magyar Borászok Egyesülete, együttműködve a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségével. A Vajdasági Magyar Borászok Egyesülete a tapasztalatcsere, az együttműködés és a tudásátadás fóruma hivatott lenni. Az egyesületet szeretnénk még kifejezettebben bekapcsolni a Kárpát-medencei bortermelői együttműködésbe.

A múlt év egyik meghatározó eseménye a X. pályázati körben meghirdetett Kiemelt jelentőségű, közepes- és nagy léptékű szolgáltatóipari és mezőgazdasági fejlesztések, valamint Vajdasági és magyarországi magyar vállalkozások szerbiai piacrajutási lehetőségeinek támogatása pályázati kiírások lezárása, illetve az ezzel összefüggésben megszervezett alkalmi szerződés-aláírás volt májusban. Hol tart ezeknek a projektumoknak a megvalósítása?

– A tavaly május 19-én megszervezett rendezvény is hozzájárult ahhoz, hogy azt mondhassuk, 2023. abszolút sikeres év volt a Prosperitati Alapítvány számára. Az újonnan meghirdetett pályázatokkal és a lezárt pályázati kiírással összesen 15 milliárd forintnyi fejlesztési pénzt mozgattunk meg. Az említett napon, május 19-én 10 milliárd forintnyi fejlesztés leszerződésének a feltételeit teremtettük meg. Ezek a projektumok korábban forrásfüggvényében kerültek támogatásra. Pásztor elnök úr jóvoltából Magyarország kormánya biztosította a szükséges összeget, így le tudtuk zárni a X. pályázati kört. A szerződések aláírásra kerültek, az önrész, az esetleges hiteleknek a felhasználása elkezdődött, a pályázók zöme a kifizetési kérelmeket is benyújtotta. A jövő évvel bezárólag várhatóan lezárulnak ezek a fejlesztések. Ahogyan 2023-ban is számos turisztikai és ipari innovációs projektumot sikerült átadnunk, úgy várhatóan az idén és jövőre a mezőgazdasági feldolgozóipari és a szolgáltatóipari pályázatok megvalósítása is ilyen formában fejeződhet be. Nagyon jelentős fejlesztések zárulnak le a következő időszakban, ilyen tekintetben szintén folyamatos lesz a munka.

Korábbi sajtónyilatkozataiban többször rámutatott, hogy amint Magyarország gazdasági és költségvetési erőnléte, lehetőségei megengedik a gazdaságfejlesztési program folytatását új pályázatok kiírása révén, a Prosperitati Alapítvány és a vajdasági magyar közösség készen fog állni a folytatásra. Mely pályázatok kiírását várják leginkább a vajdasági magyarok?

– Mindenképpen fontos elvégezni egy elemzést, analizálva az első és a második fejlesztési ciklus hatásait, eredményeit. Az elmúlt években a nagy léptékű fejlesztések széles tárházát sikerült megvalósítani, vagy megkezdeni megvalósítani. Biztos vagyok abban, hogy a kis léptékű, azaz a kis összegű támogatások nagyon indokoltak. A vállalkozók és a gazdálkodók mindenképpen számítanak erre. A korábbiakhoz hasonlóan a kezdő vállalkozók támogatására is nagy az igény. Még le sem zártuk a házvásárlási pályázatot, már sokan kérdezték, hogy mikor írjuk ki a következőt. Ugyanakkor elemzés révén kell megválaszolni a kérdést, hogy a jövőben pontosan mely területeket lenne indokolt megcélozni.

Szerző: 
Magyar Szó, Pesevszki Evelyn