Mezőgazdaság

A Kincstári bejegyzésben általánosan vannak bejegyezve a jószágok, mint például sertés, vagy szarvasmarha. Ha a Pályázónak van borjúja vagy malaca is bejegyezve, és így a bejegyzett egyedszám nagyobb mint a pályázati szabályzatban meghatározottak, viszont valójában abból a kategóriábol, ami releváns a pályázat szempotjából (pl. anyakoca, vágómarha) megfelelő egyedszámmal rendelkezik, pályázhat-e?

Igen, pályázhat. Nyújtsa be ilyen esetben az állatorvosi igazolást is, amelyből egyertelműen kiderül, hogy a Pályázó jószágállománya megfelel a pályázási feltételeknek.

Hungarian

Ha a pályázott kategóriában a Pályázó gazdasága megfelel a feltételeknek, de egy másik kategóriában a Kincstári bejegyzésében nagyobb földterület vagy jószágállomány szerepel, abban az esetben pályázhat-e?

Igen, a pályázó gazdaságának Kincstári bejegyzésében a pályázott tevékenység nagyságát kell figyelembe venni, az egyéb katégóriák nagysága nem kizáró ok, azonban a szakmai értékeléskor figyelembe veszik.

Hungarian

A pályázati szabályzat 3. szakaszában, a pályázati feltételek 3. pontja 1. táblázatában, a kincstárban bejegyzett területeknél az „egyéb” kategória mit takar? Bele tartozik-e például a szántóföldi növénytermesztés (kukorica, búza, napraforgó, stb.)?

Nem tartozik bele, csak a vonatkozó pályázati szabályzat 5. szakaszában felsorolt tevékenységek tartoznak bele, amelyek külön nincsenek nevesítve a többi kategóriában (pl. Fűszerpaprika, répa).

Hungarian

Pages