Mezőgazdaság

Amennyiben vagyon-visszaszármaztatás útján szerzett föld képezi a pályázat tárgyat, s az államnak is van tulajdonrésze a pályázott föld egy részén, abban az esetben szükséges-e a pályázónak igazolnia, hogy elindította a parcella felosztását?

Nem. Amikor lezárul a vagyon-visszaszármaztatási folyamat és az államnak már nem lesz tulajdonjoga a pályázat tárgyát képező parcella felett, akkor szükséges igazolni az 1/1 tulajdont.

magyar

A pályázó a pályázat kiírása előtt készpénzben fizette ki a földet (nem bankszámláról bankszámlára történő utalással). Hogyan tudja a pályázó igazolni az adásvételi ár kifizetésének a tényét?

Az eladó közjegyző által hitelesített nyilatkozatával.

magyar

A pályázó megvásárolta a földet, viszont közös tulajdonjog van rajta a szerbiai törvényekkel összhangban (férj és feleség). Az alapítvány viszont 1/1 tulajdonjogot kér. Mit csináljon?

Oldja meg a közös tulajdon megszűntetését úgy, hogy a pályázó kizárólagos tulajdonába kerüljön a földterület, pl. ajándékozási szerződéssel.

magyar