A támogatás szállítói előleg formájában történő igénylése esetén a pályázó bankgaranciát kell biztosítani a Támogató javára. A bankgaranciának mennyi ideig kell a Támogató rendeltetésére állnia?

Válasz: 

A bankgaranciának a projekt elszámolásának Támogató általi elfogadásáig rendelkezésre kell állnia, de lehetőség van a bankgarancia részleges felszabadítására az egyes tételek szakmai és pénzügyi teljesítése esetén, amennyiben a Pályázó a Támogató javára egyéb megfelelő biztosítékot (pl. zálogot, jelzálogot) nyújt.

Kategória: