„Prosperitati“ pomogli u ostvarenju ideje

hyh.jpg

Sredstvima fondacije obezbedili neophodan enterijer

 U miru šume, na severu grada, Dora Nađ pokrenula je sopstveni biznis-izdavanje apartmana sa bazenom. Vođena idejom koja je nastala tokom mnogobrojnih putovanja, Dora je odlučila da na tržištu ponudi svoju vikendicu, koju je zahvaljujući podršci Fondacije „Prosperitati“ pretvorila u pravi raj za odmor.

Apartman „Blue Cristal“ nudi pun komfor svojim gosti­ma, koji uda­ljeni od buke grada i znatiželj­nih pogleda, mogu da uživa­ju u čistom vazduhu i bazenu. Kompletna vikendica je preu­ređena zahvaljujući sredstvi­ma obezbeđenim putem kon­kursa Fondacije „Prosperita­ti“, čime je poslovanje apar­tmana znatno unapređeno.

-Iskreno, pomogao mi je konkurs koji je Fondacija „Prosperitati“ raspisala, na kojem smo dobili neophod­na sredstva, čime smo mnogo brže došli do željenog enteri­jera za naš apartman. Time smo unapredili kvalitet uslu­ge. Sa tim sredstvima kupili smo nov nameštaj.-

 Dora dodaje da je pomoć Fondacije „Prosperitati“ od velikog značaja, jer su preure­dili apartman, za šta bi im iz sopstvenih sredstava trebalo nekoliko godina truda, rada i odricanja.

-Bilo bi teško da u tako kratkom periodu to sve obez­bedim iz sopstvenih sredsta­va. Sve bi išlo sporije. Ovako smo za dva do tri meseca sve završili i krenuli sa radom. Zahvaljujući tome, imamo više posla, apartman je mo­derno opremljen, na Bookin­gu imamo dobre ocene, i lju­di nam dolaze.-

Poučena sopstvenim isku­stvom, Dora preporučuje svima da okušaju svoju sre­ću sa konkursima Fondacije „Prosperitati“.

-Svakome bih preporučila da konkuriše. Pored novča­nih sredstava, mi smo dobili i besplatnu obuku za bavlje­nje turizmom, i to mi se po­sebno svidelo. Naučila sam dosta i o administraciji, pa­pirologiji ali i o turizmu. Ne­davno smo takođe imali obu­ku o tome kako da bolje isko­ristimo naše smeštajne kapa­citete i to je za nas jedno novo iskustvo.

Szerző: 
Subotičke Novine, B. Nikolić