Porodica Solnoki o mogućnostima koja se kriju u stočarstvu

23-04-2020-allattenyesztestehenborjutorontalvasarhelyszolnoki9.jpg

Porodica Solnoki iz Debeljače bavi se stočarstvom već 12 godina. Oslanjajući se na sopstvenu snagu, polako su razvijali svoje gazdinstvo. U proteklom periodu su učestvovali i na konkursima.

Danas imaju oko 85 životinja, 40 krava muzara i bikova, tovna goveda i telad.

Kada je Šamuel Solnoki, najstariji član porodice, ostao bez posla, pojavila se ideja da, zajedno sa dva sina, Žoltom i Sabolčom, probaju sa proizvodnjom mleka i tovom goveda. Šamuel Solnoki: „Razumevanje, održavanje date reči, samopoštovanje, međusobno poštovanje, to su glavne stvari . I ja sam veoma srećan što je porodica ostala na okupu, mi smo zajedno, radimo zajedno. Za mene je to krajnji duševni mir."

Pored stočarstva, porodica Solnoki se bavi i zemljoradnjom, jer je teško zamisliti jedno bez drugog. Porodica je dva puta dobila podršku na konkursu Fondacije Prosperitati. Kupili su mašine i traktor. Prema mišljenju  Žolta Solnokija, sami ne bi mogli da kupe tu opremu: „Država nam takođe pomaže, ona daje premiju za mleko, koja iznosi 7 dinara po litru, a za krave, ako je kvalitetna krava, daje 25.000 dinara po grlu. Sada je pokrenuta nova vrsta podrške koja promoviše krave ne za davanje mleka, već zbog teladi. Za to daju 40.000 dinara i mislim da bi to moglo biti dobro ulaganje u budućnost."

Stočarstvo nije lak posao, ono zahteva i 10-12 sati rada dnevno, uključujući subote, nedelje i državne praznike - rekao je Žolt Solnoki.

Szerző: 
Pannon RTV