Mlada domaćica sa Palića zahvaljujući Fondaciji „Prosperitati“ pokrenula sopstveni biznis

ghghftf.jpg

Ukusni kolači i torte pod svodovima secesijskog vodotornja

Hajnalka Vince godinama je u svom domu, kreirala magične ukuse ko­lača i torti, uglavnom po porudžbini. Želela je da svoje znanje i umeće podigne na jedan viši nivo, i zahvaljujući Fondaciji „Prosperitati“, ova mlada žena sa Palića, otvorila je poslastičarsku radnju „Tulip cake“, sa pogledom na palićki vodotoranj.

 Danas, četiri i po godine kasnije, Hajnalka ističe da sve to ne bi bilo mogu­će bez velike i profesio­nalne pomoći Fondaci­je, zahvaljujući kojoj je krenula u preduzetnič­ke vode.

-Pre više od četiri go­dine otvorila sam svoju radnju. Ta ideja je dugo bila aktuelna, ali kada sam videla da Fonda­cija „Prosperitati“ nudi pomoć pri započinja­nju sopstvenog biznisa, donela sam odluku da otvorim svoju „slatku“ radnju. Pre toga sam pravila kolače i torte kod kuće po narudžbi, uglavnom za svadbe i rođendane, ali sam odlučila da uđem u ozbiljnije vode i otvorila sam radnju na Paliću. Proizvodnju sam otvorila na kućnu adresu, a zahvaljujući pomoći Fonda­cije, kupila sam ne­ophodnu profesio­nalnu opremu — ve­liki mikser, pećni­cu, zamrzivač, friži­der i radni sto, što mi je mnogo pomo­glo da kolače i torte pravim brže i bolje, i naravno u većim količinama.-

Hajnalka svima preporučuje da oku­šaju svoju sreću na konkursima Fon­dacije „Prosperita­ti“, koja po njenim rečima pruža svu neop­hodnu pomoć preduzet­nicima početnicima.

-Pored kupovine opre­me, imala sam i eduka­ciju koju su nam drža­li knjigovođa i advokat i koji su nas uputili kako da otvorimo sopstvenu firmu i da radimo samo­stalno. Sve te informacije su mi bile od velikog zna­čaja i mogu da kažem da je to velika pomoć. Zato bih i preporučila Fon­daciju „Prosperitati“, jer pored pomoći za nabav­ku opreme, imate i edu­kacije, mentora, dakle sve neophodno za otva­ranje vašeg biznisa.

Szerző: 
Subotičke Novine, B. Nikolić