Ljubav prema ljubimcima pre¬tvorila u biznis

fffff.jpg

 Fondacija „Prosperitati” pomo­gla zanimljiv projekat u Kanjiži

Sve veći broj vlasnika pasa odlu­čuje se da svoje omiljene kućne lju­bimce podvrgnu tretmanu kupanja, šišanja i sličnim, kako bi održali nji­hovu ličnu higijenu. Tu potrebu ima­la je i Željka Bem iz Kanjiže, koja je istražujući tržište u svojoj opštini uvi­dela da ne postoji adekvatna usluga kupanja pasa, stoga je donela odlu­ku da nešto učini. Ubrzo je pronašla neophodnu opremu i adekvatan pro­stor, i uz pomoć Fondacije „Prosperi­tati” pokrenula je sopstveni biznis.

 – Sa mužem sam razmišljala, po­što imamo puno vremena pored na­ših poslova, da bi trebalo još nešto da radimo. Dugo sam razmatrala šta bih želela, ili šta bismo mogli. Naišla sam na ovu ideju na jednom sajtu, i onda sam pomislila da to ne bi bilo loše. Pogledali smo da li je to moguće, gde se to može kupiti, i da li može stvarno to da se pokrene i da radi. Uspešno smo pokrenuli zahvaljujući Fondaci­ji „Prosperitati” i danas nigde u blizini nema ničeg sličnog. Postoje kozme­tički saloni za pse, ali ovako nešto, da mi sami možemo da se bavimo sa psima, toga nema u okolini. Ovo je zapravo praonica pasa. Ako done­sete psa, otvorite vrata, tu imate malu kadu gde ga možete pustiti, ili ga ve­žete tamo ako pas hoće da iskoči, pa u opcijama izaberete šta želite.

Željka ističe da tu ne planira da stane, već joj je želja da proširi nivo usluga.

– Trenutno idem na kurs, da bih mogla da ponudim klijentima i šiša­nje, i ostale kozmetičke tretmane, i za mačke, i za pse. Sečenje noktiju, fri­zure, šišanje, sve što obuhvata koz­metika za pse, i to želimo da imamo u ponudi pored praonice. Ako čovek hoće nešto da uradi, ili ostvari, samo treba da počne, ne treba puno raz­mišljati, jer vreme prolazi.

Szerző: 
Subotičke Novine, B.Nikolić