Naprakészen és igazságosan

get_img.jpg

A Prosperitati kizárással büntet, ha valaki sorozatosan mulasztást követ el – Megoldást találtak az elégedetlen gazdák gondjára – Új kiírások jelentek meg

Az integrációs szerződésekre vonatkozó feltételeket, szabályzati szigorítást és új pályázati lehetőségeket is közzétett nemrégiben a Prosperitati Alapítvány. A szerződésekkel kapcsolatos részletekről nyilatkozva lapunknak Juhász Bálint, az alapítvány ügyvezetője elmondta, alapvetően jó az együttműködés mindenütt az integrátorok és a termelők között, mivel azonban voltak kifogások és elégedetlenkedők is, megoldást kellett találni a felmerült kérdésekre.

A mezőgazdasági integrációs rendszert azzal a céllal kezdte építeni a Prosperitati, hogy fejlessze a feldolgozókapacitásokat. Öt területre terjed ki, mondta el Juhász, a három feldolgozóval működő gabonaintegráció a malomipar, az olajrepce-feldolgozás, a takarmánygyár bevonásával, továbbá zöldségintegráció, gyümölcs-, sertés- és mézintegráció is létezik. A feldolgozókapacitások fejlesztése mellett a kistermelőkre vonatkozó pályázatot is meghirdettek korábban ehhez kapcsolódóan, olyan eszközöket tudnak vásárolni azok a termelők, akik az integrációba beszállítóként bekapcsolódnak, amelyek lehetővé teszik számukra a megfelelő mennyiségű és minőségű termény előállítását, az elsődleges mezőgazdasági terméknek a szavatolását.

– Mintegy 3200 termelőt támogattunk, ötéves együttműködést kötöttek az integrátorokkal, mely nemcsak a termény leadására, hanem a teljes folyamatra, így szaktanácsadásra, inputok szavatolására, növényvédelemre, törlesztésekre is vonatkozik. Az elmúlt időszakban kerestek fel bennünket a termelők, de egyeztettünk az integrátorokkal is annak érdekében, hogy mindenkinek a megelégedésére szolgáljon ez az integrációs rendszer. Az együttműködés az esetek túlnyomó többségében jó. A piaci árak alá nem mentek az eddigiekben az integrátorok, ha minden tényezőt, így a terményárat, betárolási költségeket is beszámítjuk. Egyes termelők mégis elégedetlenségüknek adtak hangot a felvásárlási ár miatt, szerencsére az integrátorok is nyitottságot mutattak a kérdés rendezése iránt. Ezt tettük most meg, a szerződés is lehetőséget adott pontosításra. Abban az esetben, ha a termelő előre jelzi az integrátornak, hogy igazoltan jobb feltételek mellett tudja eladni a terményt más feldolgozónak, s az adott kultúra teljes mennyiségét a harmadik félnek adja el, akkor nem számít szerződésszegésnek másik felvásárló választása – magyarázta az okokat és a szerződések kapcsán megfogalmazott kiegészítéseket Juhász.

Elmondása szerint mindez lehetővé teszi, hogy azok is megtalálják a számításukat, akik elégedetlenek voltak, az együttműködés nem szakad meg az integrátorral, az ötéves szerződés érvényben marad. A termelők a következő évben ismét leadhatják a terményt az integrátornak, de az is elképzelhető, hogy az egyik növénykultúrát leadják, a másikat másutt értékesítik.

TARTANUNK KELL MAGUNKAT A SZABÁLYOKHOZ

Juhász Bálint beszámolt egy, az alapítvány szabályzatához kapcsolódó új döntésről is, mely a pályázásból való kizárásra vonatkozik. Az új elv értelmében két évre kizárják a pályázásból azokat, akik már négy ügyvédi felszólítást is kaptak valamilyen mulasztás elkövetése miatt.

– Azért fontos ez az intézkedés, mert védi a pályázati rendszert és azokat a túlnyomó többséget képező becsületes pályázókat, akik minden kötelezettségüknek idejében tesznek eleget. Ide sorolható egyébként a pályázók 95 százaléka, tehát szinte mindenki. Tény viszont, hogy van néhány pályázó, aki követ el sorozatos mulasztásokat, a szerződésbontáshoz ugyan még nem jutottunk el, ami annak köszönhető, hogy a Prosperitati pozitív, aktív viszonyulást tanúsít, minden objektív körülményt figyelembe vesz, mindig azt az elvet követi a halasztási kérelmek elbírálásakor is, hogy a projekt megvalósuljon, erősítse végül a vajdasági magyar közösséget. Viszont mégis meg kell húzni bizonyos határokat, s ha valaki akár hanyagságból nem követi a szabályokat, s négy esetben ügyvédi felszólításig is elhalad a történet, akkor szankciókat mondunk ki kizárás formájában. A kifizetési kérelem, a zárszámadás, az éves fenntartási jelentés átadásának az elmulasztása például ilyen helyzetet teremthet – nyomatékosította az ügyvezető, hozzátéve, nem olyan vétségek ezek, amelyek azonnali szerződésbontáshoz vezetnének, de ki kell iktatni ezeket is, hogy naprakészen működhessen továbbra is az egész pályázati rendszer.

CÉGALAPÍTÓK FIGYELMÉBE

Öt új pályázatot is hirdetett a Prosperitati, ebből kettőnek augusztus 15-én jár le az átadási határideje, a kezdő vállalkozók támogatására vonatkozó pályázatok ezek. Az egyik a hazatérő munkanélküliekre, a másik az itthoniakra vonatkozik. Azok a vállalkozások is benevezhetnek, amelyeket 2020-ban jegyeztek be. Két komponense van a pályázatnak, az első a képzés és a mentorálás, a másik pedig az üzleti terv elkészítése nyomán az eszközvásárlás. Egymillió dináros támogatást kaphatnak a sikeres pályázók. Nagy segítség viszont Juhász szerint a képzés is, hiszen ennek köszönhető, hogy a korábbi kezdő vállalkozások túlnyomó része továbbra is létezik, működik. A járványhelyzet miatt a képzés megszervezésének módján még gondolkodnak az alapítványban, de mindenképp rendelkezésre állnak a megfelelő eszközök annak véghez vitelére is, tudtuk meg.

ÚJRA HÁZ- ÉS FÖLDVÁSÁRLÁS

A falusi ház vásárlására vonatkozó népszerű pályázat szeptember 15-éig érvényes. Negyedszer hirdetik már meg, a feltételek ismertek, fiatal házasok, egyedülálló szülők tudnak rurális környezetben házat vásárolni portával, melléképülettel, vagy kerttel, gyümölcsössel. A pályázók végzettsége, munkatapasztalata, kiskorú gyerekeik száma, társadalmi szerepvállalása is pontozás tárgyát képezi. Juhász elmondta, máig 850 házat sikerült a pályázatoknak köszönhetően megvásárolni, egy nagyobb vajdasági falut sikerült így megmenteni.

Az ingatlanvásárlások esetében a méhésztelepek kialakítására szolgáló szintén rurális ingatlanokra vonatkozó számít újnak. Itt a gazdasági hatás és nem a lakhatási körülmény az elsődleges szempont.

Október végén jár le a földvásárlási pályázat határideje, a tavaly november 1-je és az idén október 31-e között vett mezőgazdasági földterületek árának kataszteri minősítés szerinti legmagasabb ár harminc százalékát tudják utófinanszírozásban megkapni a termelők.

Juhász tömeges pályázásra számít ismét, az aktuális kiírások összértéke 11,82 millió euró.

Szerző: 
Magyar Szó, v-ár (Fotó: Ótos András)
Típus: 
Interjú