Kormány határozat

1830/2015. (XI. 21.) Korm. határozat

a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájáról

A Kormány

1. egyetért a vajdasági magyar közösségek terület- és gazdaságfejlesztési stratégiájával (a továbbiakban: Stratégia) és a Stratégia végrehajtására a 2015-2019-es időszakra készített akciótervben foglalt, tervezett intézkedések támogatásával;

2. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a külgazdasági ügyekért való felelőssége körében gondoskodjon a Vajdasági Magyar Szövetséggel közösen a Stratégia megvalósításának koordinációjáról;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter, a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával

Határidő: folyamatos

3. a Stratégiában megfogalmazott célok megvalósításához 2016-ban 5 milliárd forint, 2017-ben 7,5 milliárd forint, 2018-ban 7,5 milliárd forint összegű költségvetési keretet biztosít vissza nem térítendő támogatás formájában;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben

Határidő: folyamatos

4. a Vajdasági Magyar Szövetséggel együttműködésben létrehozza a támogatások kihelyezésének intézményrendszerét, valamint felállít egy négyfős irányító testületet az általa biztosított pénzügyi keret felhasználásának felügyelete céljából. Az irányító testület a Kormány és a Vajdasági Magyar Szövetség által paritásos alapon delegált személyekből áll;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

Határidő: 2015. december 1.

5. az intézményrendszer felállításához, működtetésének elindításához 2015-ben 80 millió forint, 2016-ban 150 millió forint, míg az intézményrendszer további működéséhez 2017-től évente 100 millió forint összegű forrást biztosít;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, a külgazdasági és külügyminiszterrel együttműködésben

Határidő: 2015-től folyamatos

6. támogatja a Magyar Export-Import Bank Zrt. tőkéjének megemelését vajdasági vállalkozásoknak szóló, 30 milliárd forint összegű kedvezményes hitelkeret biztosítása céljából és felhívja a nemzetgazdasági minisztert az ehhez szükséges költségvetési fedezet biztosítására.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter

nemzetgazdasági miniszter

Határidő: a felmerüléshez igazodóan

 

link