Általános

A pályázásból kizárásra kerülhet-e olyan pályázó, aki nem bontotta fel az Alapítvánnyal a Támogatási szerződést, de elkövetett valamilyen szerződésszegést?

Igen, amennyiben a fenntartási időszak alatt egy vagy több támogatási szerződés vonatkozásában szerződésszegést követett el, amely(ek) következtében az Alapítvány legalább 4(négy) ügyvédi felszólítást küldött, a pályázó 2 évre kizárásra kerül a pályázásból.

magyar

Amennyiben a Pályázó nem használ hitelt a projekt megvalósításához, mennyi ideig kell a vissza nem térítendő támogatás összegére szóló bankgaranciának a Támogató részére rendelkezésre állnia?

A bankgaranciának a projekt elszámolásának Támogató általi elfogadásáig rendelkezésre kell állnia, de lehetőség van a bankgarancia részleges felszabadítására az egyes tételek szakmai és pénzügyi teljesítése esetén, amennyiben a Pályázó a Támogató javára egyéb megfelelő biztosítékot (pl. zálogot, jelzálogot) nyújt.

magyar

A támogatás szállítói előleg formájában történő igénylése esetén a pályázó bankgaranciát kell biztosítani a Támogató javára. A bankgaranciának mennyi ideig kell a Támogató rendeltetésére állnia?

A bankgaranciának a projekt elszámolásának Támogató általi elfogadásáig rendelkezésre kell állnia, de lehetőség van a bankgarancia részleges felszabadítására az egyes tételek szakmai és pénzügyi teljesítése esetén, amennyiben a Pályázó a Támogató javára egyéb megfelelő biztosítékot (pl. zálogot, jelzálogot) nyújt.

magyar

Tudta Ön, hogy a Prosperitati Alapítvány területi irodáiban való ügyintézéshez sorsámot igényelhet? Ezáltal ügyintézésének időpontja tervezhetővé válik és elkerülheti a felesleges várakozást.

Az alábbiakban a sorszámkérés szabályzatát ismertetjük.

magyar

A megpályázott eszközt lehet-e módosítani a Támogatási szerződés megkötése után?

Eszközcserére vonatkozó kérelmet a pályázó a kifizetési kérelem benyújtásáig adhatja át a Prosperitati Alapítványnak. A kérelem mellé csatolni kell előszámlát, amely tartalmazza az új eszköz műszaki paramétereit, s amely minden feltételnek megfelel, amelyeket a vonatkozó páylázati szabályzat előlát az előszámla kapcsán.

Cserélni a pályázott eszközzel azonos rendeltetésű, vele megegyező vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező eszközre lehet. 

magyar

Elszámolást követően milyen kötelezettségeink vannak az Alapítvány felé?

A fenntartási időszakban (eszköz esetén 5, ingatlan esetén 10 év) a pályázó köteles rendeltetésszerűen használni a pályázatból megvalósult beruházást. Éves fenntartási beszámolót köteles átadni minden év december 15-ig. Köteles az Alapítványt értesíteni minden fontos változásról. Tulajdonosi szerkezet változásához, egyéb módosításokhoz előzetes jóváhagyást kell kérni.

magyar

A pályázat keretében megvásárolt eszköz megsemmisülése, megrongálódása esetén mi a teendő?

A Támogatásból megvalósult beruházás tárgyát képező eszközöket a pályázóknak a fenntartási időszakban a rendeltetésüknek megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával használniuk, üzemeltetniük kell.

magyar

A gazdaságok, illetve a cégek tulajdonosi szerkezetüket módosíthatják-e, ha igen ezt az Alapítványnak jóvá-kell-e hagynia?

A pályázók a pályázatok kiírását követően tulajdonosi szerkezetüket nem módosíthatják. Ennek megfelelően az Alapítvány pályázatain nyertes cégek, egyéni vállalkozások, illetve gazdaságok esetében tulajdoni szerkezet változására (értve ez alatt cégek esetében a tagsági összetétel bármely megváltozását, egyéni vállalkozás esetén a vállalkozó személyének megváltozását, illetve gazdaság esetében a gazdaságot hordozó személyének megváltozását) csak az Alapítvány felé benyújtott kérelem Alapítvány általi pozitív elbírálását követően van mód.

magyar