ELSZÁMOLÁSI KISOKOS

prosperitati-logo-jpg660x330.jpg

A VII. pályázati körben nyertes pályázatok elszámolása elkészítésének megkönnyítése érdekében összeállítottuk a benyújtandó dokumentumok listáját pályázati kategóriánként. A teljes lista elérhető az alábbi linken:

https://www.prosperitati.rs/sites/default/files/dokumentumok/osszefoglal...

 

Kiemeljük a Szabványok bevezetését támogató projektek (K-02) elszámolásához szükséges dokumentumok sorát:  

 

- Végső Kedvezményezetti beszámoló (Szakmai és pénzügyi beszámoló)

- Teljesítésigazolás (a tételeket a végszámla szerint kell felsorolni, magyar nyelven is)

- Záradékolt előlegszámlák (a támogatási összeg átutalását igazoló előlegszámla, az ÁFA, valamint adott esetben a keletkezett árfolyamkülönbség átutalását igazoló előlegszámla/előlegszámlák)

- Bankkivonatok – szükséges az ÁFA átutalását igazoló pecsétes banki kivonat, valamint adott esetben a keletkezett árfolyamkülönbség átutalását igazoló pecsétes banki kivonat)

- Záradékolt végszámla (nullás végösszegű, melyen fel van tüntetve a projekt iktatási száma, a pénznem, a befizetések dátum szerint, illetve az előlegszámlák száma és összege, a projekt teljes költsége)

- Munkásszám igazolás - A munkások számának igazolása a Támogatási Szerződés

megkötésének napjára, valamint a folyó hónap első munkanapjára vonatkozóan – a Központi regiszter által kiadott (CROSO), melyen fel van tüntetve a meghatározott és a meghatározatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott munkások száma. Amennyiben a cégnek a kiállított igazolás szerint a Támogatási Szerződés megkötésének idején nincs bejelentett foglalkoztatottja, abban az esetben a munkásszám igazolás mellett szükséges a köztartozás mentességet igazoló dokumentum az adóhivatalból (köztársasági).

- Szabvány bevezetését/képzés befejezését igazoló dokumentum - tanúsítvány

- Minden idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítása

 

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az elszámolást a megvalósítást követő 10 napon belül, de legkésőbb 2020. május 15-ig kötelesek benyújtani!

 

Sikeres elszámolást kívánunk!

Típus: 
Értesítés