ELSZÁMOLÁSI KISOKOS

prosperitati-logo-jpg_660x330_2_3_3.jpg

A VII. pályázati körben nyertes pályázatok elszámolása elkészítésének megkönnyítése érdekében összeállítottuk a benyújtandó dokumentumok listáját pályázati kategóriánként. A teljes lista elérhető az alábbi linken:

https://www.prosperitati.rs/sites/default/files/dokumentumok/osszefoglal...

 

Kiemeljük Az egyéni vállalkozók, valamint mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési és innovációs eszközbeszerzését támogató projektek (K-01) elszámolásához szükséges dokumentumok sorát:  

 

- Végső Kedvezményezetti beszámoló (Szakmai és pénzügyi beszámoló)

- Teljesítésigazolás/Teljesítésigazolások (a tételeket a végszámla szerint kell felsorolni,

magyar nyelven is)

- Záradékolt előlegszámlák (a támogatási összeg átutalását igazoló előlegszámla/előlegszámlák, az ÁFA, valamint adott esetben a keletkezett árfolyamkülönbség átutalását igazoló előlegszámla/előlegszámlák)

- Bankkivonatok – szükséges az ÁFA átutalását igazoló pecsétes banki kivonat/kivonatok, valamint adott esetben a keletkezett árfolyamkülönbség átutalását igazoló pecsétes banki kivonat/kivonatok)

- Záradékolt végszámla/végszámlák (nullás végösszegű, melyen fel van tüntetve a projekt iktatási száma, a pénznem, a befizetések dátum szerint, illetve az előlegszámlák száma és összege, a projekt teljes költsége)

- Szállítólevél (nem kötelező)

- Garancialevél - Minden megvásárolt eszközre (amennyiben az adott eszköz nem garanciaköteles, úgy szükséges a szállító nyilatkozatát mellékelni e tény igazolására). Használt eszközök vásárlása esetében a garancia időtartama minimum 1 év.

- Fotódokumentáció (Kérjük, hogy minden megvásárolt eszközről mellékeljen fényképet,

melyen az adott eszköz látszódik teljes egészében. Amennyiben az eszköz rendelkezik

sorozatszámmal, gyári számmal, alvázszámmal, szériaszámmal, regisztrációs táblával, abban az esetben ezek mindegyikéről szükséges mellékelni egy-egy fotót. Amennyiben az eszköz nem rendelkezik semmilyen azonosításra szolgáló megjelöléssel, abban az esetben mellékelni kell a szállító nyilatkozatát e tény igazolására.)

- Leolvasott forgalmi engedély regisztrációköteles eszköz esetében

- Aláírt zálogszerződés s majd végzés a zálog bejegyzéséről

- Alapeszközök nyilvántartási lapja (kartica osnovnih sredstava) - jogi személy eszközvásárlási projektje esetén csatolandó (Az alapeszközök nyilvántartási lapjának az adott évre kell vonatkozni, szerepelnie kell benne a projekt tárgyát képező eszköznek/eszközöknek, a könyvelő és a cég jogi képviselője által alá kell írni és lepecsételni. Amennyiben a hatályos jogszabályok értelmében a Végső Kedvezményezett nem köteles vezetni az alapeszközök nyilvántartását, abban az esetben szükséges mellékelni a jogi képviselő aláírt, pecsétes nyilatkozatát ennek tényéről.)

- Munkásszám igazolás - A munkások számának igazolása a Támogatási Szerződés megkötésének napjára, valamint a folyó hónap első munkanapjára vonatkozóan - a Központi regiszter által kiadott (CROSO), melyen fel van tüntetve a meghatározott és a

meghatározatlan idejű munkaviszonyban foglalkoztatott munkások száma. Amennyiben a cégnek a kiállított igazolás szerint a Támogatási Szerződés megkötésének idején nincs bejelentett foglalkoztatottja, abban az esetben a munkásszám igazolás mellett szükséges a köztartozás mentességet igazoló dokumentum az adóhivatalból (köztársasági).

- Szállítói nyilatkozat - használt gép vásárlása esetén szükséges mellékelni a szállító nyilatkozatát, miszerint a gép az elmúlt 3 évben nem képezte pályázat tárgyát

- Minden idegen nyelvű dokumentum magyar nyelvű fordítása

 

Felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy az elszámolást a megvalósítást követő 10 napon belül, de legkésőbb 2020. május 15-ig kötelesek benyújtani!

 

Sikeres elszámolást kívánunk!

 

Típus: 
Felhívás