Elkötelezetten az itt maradásért

juhasz_balint_foto_gergey_arpad.jpg

Kétszáz ház és ezerötszáz hektárnyi földterület vásárlására van elegendő pénz – Mezőgazdasági és gazdasági fejlesztésekre projektenként 50–500 ezer euró értékben lehet pályázni

A Prosperitati Alapítvány IV. pályázati körében szeptember 4-e és november 30-a között pályázhatnak az érdekeltek. A pályázati körrel kapcsolatban csütörtökön este Szabadkán az új városháza zsúfolásig megtelt üléstermében megtartott lakossági fórumon az egybegyűlteket Pásztor István, a VMSZ elnöke és Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője tájékoztatták a részletekről. A lakossági fórumon Horvát Tímea, a VMSZ városi szervezetének elnöke, valamint Skapinyecz Péter, a Prosperitati igazgatóbizottságának tagja is jelen volt.

A IV. pályázati körben a pályázati lehetőségek: mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kombinált támogatása, kamattámogatási hitelprogram formájában elérhető földvásárlás, valamint falusi házak vásárlására igényelhető vissza nem térítendő támogatás.

Az elmúlt másfél évben 6200 vállalkozó, vállalat részesült támogatásban, 10 milliárd forint, azaz 33–34 millió eurónyi értékben.

TÍZEZER EURÓ HÁZANKÉNT

Juhász Bálint részletesen ismertette a pályázati lehetőségeket. Közölte, hogy a házvásárlási támogatásra fiatal házastársak, élettársi közösségben élők, és újdonságként, gyermeküket egyedül nevelő szülők is pályázhatnak. A programban való részvétel előfeltétele továbbra is a magyar és a szerb állampolgárság megléte, valamint a vajdasági lakcím.

– A negyedik körben pontosan meghatároztuk a kataszteri községeket, hol lehet, és azt is, hol nem lehet házat vásárolni, például most már Muzslyán, sőt Szabadka egyes részein és Palicson is vásárolható ház. A házvásárlásnál előfeltétel a gazdasági, mezőgazdasági hasznosulás, a falusi háznak kerttel és/vagy melléképületekkel kell rendelkeznie és rövid időn belül beköltözhető kell, hogy legyen. Újdonságnak számít, hogy eltöröltük a négyzetmétert, mint kritériumot ennél a kategóriánál, ugyanakkor a háznak kataszterileg tehermentesnek kell lennie. A pályázat keretösszege 620 millió forint, azaz ennek megfelelő dinár, ez az összeg nagyjából 200 ház megvásárlására lesz elegendő – mondta Juhász Bálint.

Magyarországról költségvetési pénzekből érkezik a támogatás, a jóváhagyott forint ellenértékét dinárban tudják kiutalni a pályázóknak, az alapítvány a jövőben nem tudja kezelni az árfolyamkockázatot, ezt is figyelembe kell venni az üzleti tervek készítésénél, illetve az űrlapok kitöltésénél. A házvásárlásnál legfeljebb 1,2 millió dinár, azaz 10 ezer eurónyi összeget lehet támogatásként igényelni egy ház megvásárlására. Abban az esetben, ha a ház értéke nem haladja meg ezt az összeget, akkor önerő nélkül lehet megvásárolni azt, ha viszont ennél drágább a ház, a fennmaradó részt a pályázónak kell biztosítania. A ház értéke maximálisan 4 millió dinár lehet, amit hivatalos értékbecslő állapít meg.

IGÉNY SZERINT NÖVELHETŐ

 

– A földvásárlási pályázat és a közepes méretű projektek megvalósítására kiírt pályázat hitelkonstrukciós pályázat, az önrész mellett mindkettő tartalmaz banki hitelt, ami azt jelenti, hogy előzetes pozitív banki előminősítéssel lehet csak megpályázni. Nyolc bankkal állunk partneri viszonyban, e pénzintézetek által történik a hitelminősítés, valamint a hitelfolyósítás is. A pályázók a nyolc bank bármelyikéhez fordulhatnak, majd pozitív elbírálást követően nyújthatják be támogatási igényüket az alapítványhoz. A földvásárláshoz 25 százalék önrész kell, ezenfelül pedig 75 százalék hitel igényelhető. A hitelből a kamattámogatás biztosítható, ez dináralapú és legfeljebb 8 százalékos kamatot jelent, ebből az alapítvány 6,5 százalékot megtérít a pályázóknak. Ezek hosszúlejáratú, általában tízéves futamidejű hitelek. Nincs legkisebb és legnagyobb földterület, tehát a földterület nagyságát illetően nincs limit, és nem akadály rokontól vásárolni földterületet. Számítások szerint 1500 hektár föld megvásárlására áll rendelkezésre pénz, de a támogatóval való beszélgetés során ígéretet kaptunk arra, hogy amennyiben ennél több földterület vásárlására mutatkozik igény, van lehetőség pluszkeret biztosítására – mondta el Juhász Bálint tájékoztatójában.

FENNTARTHATÓ ÖTLETEK

A mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kombinált támogatásának felépítménye egységes, minimum 25 százalék önrész, és 40 százalék banki hitel, legfeljebb 35 százalék támogatás. A projektek értéke 50 és 500 ezer euró közötti lehet, ez az a projektréteg, amelyet az eddigi pályázatok nem fedtek le. A feltétel a projekt fenntarthatósága, valamint a vállalat, vállalkozó hitelképessége, és a foglalkoztatás.

– Nem határoztuk meg a pontos arányszámokat, ugyanakkor egy főt mindenképpen kell foglalkoztatni. Az igényelt vissza nem térítendő támogatással arányban a projekt eredményeinek is tükröznie kell az igényeket, tehát minél magasabb vissza nem térítendő támogatást igényel valaki, ezt eredményekkel, valamint a foglalkoztatottak, a beszállítók számával, a projekt társadalmi hasznosulásával is alá kell támasztani. A két alkategória a mezőgazdaság, illetve a gazdaság egyéb ágazatai. Mezőgazdaságban többek között gépvásárlásra, tárolókapacitások fejlesztésére, gazdasági épületek építésére, öntözőrendszerekre, üvegházas növénytermesztésre lehet pályázni – hangsúlyozta az alapítvány ügyvezetője.

Az általános gazdaságfejlesztési projekteknél ingatlanfejlesztés és alapeszköz vásárlásra nyitott a pályázat, a vállalkozó tevékenységével összhangban. Építhető új ingatlan, felújítható a meglévő, vagy ingatlan vásárolható, természetesen az üzleti projekt részeként. A pályázati elbírálás során a gyártó tevékenységeket előnyben részesítik, de a többi tevékenységet sem zárják ki, a feltétel a fenntartható és hitelképes ötletek. A döntés, illetve a megvalósítás kezdete 2018 elejére várható, ebben az évben kell megvalósítani a projekteket. Ennek a pályázati kiírásnak a keretösszege 6 milliárd forintnak megfelelő dinárellenértéke, plusz a kamattámogatás, ami a hitel lehívásához szükséges támogatási eszköz lesz.

LÉTEZŐ TÁMOGATÁSI RENDSZER

 

A lakossági fórumon Pásztor István kiemelte, hogy a támogatásokkal az a céljuk, hogy minél több vajdasági magyart itt tartsanak. Támogatásáról biztosította mindazokat, akik eleget tesznek a ház és földvásárlás feltételeinek, hogy mindenképpen megkapják a támogatást, még akkor is, ha ez meghaladja az elsődleges keretösszeget.

– Egy újabb menetelés kezdetén vagyunk. Felépítettünk egy rendszert, amely mögött van az a támogatás, amiből mindazt, amit meghirdetünk, meg tudunk valósítani, ahogy ezt az eddigiekben is tettük. Ez egy átlátható rendszer, amely a becsületességen, a korrektségen alapul. Mindannyiunk feladata a közösségen belüli közhangulat megváltoztatása. Az emberek egy része azért megy el, mert azt gondolja, máshol jobb. Én nem így gondolom, mert akkor mindezt nem tennénk, viszont a közhangulat teremtése senkinek nem kerül pénzébe, csak egymás biztatása szükséges, ebben mindenkinek ki kell vennie a részét. Olyan egyházi, civil szervezeti és közösségi vezetőink vannak, akik elkötelezettek abban, hogy a közösség és a közösség tagjai itt boldogulni tudjanak. Mondataink mögött egy létező támogatási rendszer áll, azt, hogy ez mennyire reális, és mennyire találkozik az emberek elvárásával, mi sem bizonyítja jobban annál, hogy az elmúlt másfél évben több mint 7 ezren pályáztak, ebből 6200 sikeres pályázó volt. Az elmúlt napokban tizenhét nagyvállalkozóval tárgyaltunk, akik az előző időszakban beadták pályázatukat, és szeptember végéig összesen 19 vajdasági nagyvállalkozóval szerződést kötünk több millió eurós fejlesztések megvalósítása érdekében. Ez mind annak a programnak a része, amit meghirdettünk, és amit folyamatosan próbálunk fenntartani. Elemi érdekünk, hogy az életképes, fiatal, most családot alapított, gazdaságot fejlesztő rétegnek legyen itt boldogulása, tudjon előre haladni, ennek érdekében minden támogatást biztosítunk – mondta a VMSZ elnöke.

A pályázatok benyújtása kizárólag az online rendszeren keresztül lehetséges. Kilenc iroda áll az érdeklődők rendelkezésére. Az elkövetkező időszakban még tíz vajdasági városban tart lakossági fórumot az alapítvány, a helyszínekről és az időpontokról a Prosperitati Alapítvány honlapjáról (www.prosperitati.rs) tájékozódhatnak, ugyanitt kérdéseiket is feltehetik az alapítvány munkatársainak.

2017. szeptember 7.

 

 

Szerző: 
Magyar Szó, Pa. E. (Fotó: Gergely Árpád)