Amennyiben a Pályázó nem használ hitelt a projekt megvalósításához, mennyi ideig kell a vissza nem térítendő támogatás összegére szóló bankgaranciának a Támogató részére rendelkezésre állnia?

Válasz: 

A bankgaranciának a projekt elszámolásának Támogató általi elfogadásáig rendelkezésre kell állnia, de lehetőség van a bankgarancia részleges felszabadítására az egyes tételek szakmai és pénzügyi teljesítése esetén, amennyiben a Pályázó a Támogató javára egyéb megfelelő biztosítékot (pl. zálogot, jelzálogot) nyújt.

Kategória: